Linux repositories inspector
Debian Project
17 June 2004

fakeroot

tool for simulating superuser privileges

NAMN

faked - demon som kommer ihåg fejkad ägarskaps- och rättighetsinformation för filer som manipulerats av fakeroot-processer.

SYNOPSIS

faked [--debug] [--foreground] [--cleanup] [--key meddelande-nyckel] [--load] [--save-file spar-fil] [--port tcp-port]

BESKRIVNING

Om en fakeroot-process vill ändra ägarskap för en fil, är faked den process som kommer att komma ihåg den nya ägaren. Om samma fakeroot-process senare utför ett stat()-anrop för den filen, kommer libfakeroots ersättningsfunktion för stat() först att anropa faked för att få den fejkade ägarinformationen, osv. för den filen, och sedan rapportera denna.

FLAGGOR

--debug Skriv ut avlusningsinformation via stderr.
--foreground
Förbli en förgrundsprocess.
--cleanup number
Rensa upp semaforerna.
--key nyckelvärde
Allokera ingen ny kommunikationskanal; använd istället kanalen som angivits via nyckeln (om den angivna kanalen inte existerar så skapas den).
--save-file sparfil
Spara miljön till sparfil vid avslut.
--load Läsa in en tidigare sparad miljö från standard in.
--unknown-is-real
Okänt riktigt ägarskap av tidigare okända filer istället för att ställa in dem på root:root.
--port tcp-port
Använd TCP-port tcp-port.

BUGGAR

Inga kända. Tag dock i beaktande, att även om jag skrivit ett flertal större (och mindre) program, så har jag aldrig skrivit något så litet som fakeroot, som har så många buggar som fakeroot, och ändå varit så användbart som, låt säga, fakeroot version 0.0_3, den första versionen av programmet som kunde användas för att bygga sig själv.

LICENS

fakeroot distribueras under GNU General Public License. (GPL 2.0 eller senare).

FÖRFATTARE

joost witteveen
<>
Clint Adams
<>
Timo Savola

ÖVERSÄTTNING

David Weinehall <>

MANUALSIDA

till större delen skriven av J.H.M. Dassen <> ändringar/tillägg av joost och Clint.

SE ÄVEN

fakeroot(1), dpkg-buildpackage(1), debuild(1) /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG
⇧ Top