Linux repositories inspector
KDE Ramverk Ramverk 5.0
2014-05-08

kdoctools

various tools for accessing application documentation

kdoctools5

Tools to generate documentation in various formats from DocBook

kf5-kdoctools

KDE Frameworks 5 Tier 2 addon for generating documentation

kdoctools-lang

Translations for package kdoctools

kdoctools-git

Documentation generation from docbook

NAMN

meinproc5 - KDE:s \(:overs\(:attare av XML

\(:OVERSIKT

meinproc5 [-h, --help] [-v, --version] [--cache fil] [--check] [--srcdir katalog] [--param nyckel=v\(:arde] [[[-o] | [--output]] fil] [--stdout] [--stylesheet xsl] docbook-fil

BESKRIVNING

meinproc5 konverterar DocBook-filer till HTML.

ALLM\(:ANNA V\(:ALJARE

-h--help
Visa hj\(:alp om v\(:aljare.
-v--version
Visa versionsinformation

PROGRAMV\(:ALJARE

--cache fil
Skapa en cachefil f\(:or dokumentet
--check
Kontrollera att dokumentet \(:ar giltigt
Utmatningen kan vara n\(oagot skr\(:ammande, eftersom ett litet misstag kan orsaka en kaskad av fel.
Knepet \(:ar att titta p\(oa det f\(:orsta felet, r\(:atta det, spara filen och k\(:ora meinproc5 igen.
-o, --output fil
Skriv ut hela dokumentet i fil.
--stdout
Skriv ut hela dokumentet p\(oa standardutmatningen.
--stylesheet xsl
Stilmall att anv\(:anda
--srcdir kat
St\(:all in rotkatalogen f\(:or att leta efter kdoctools
--param nyckel=v\(:arde
St\(:all in parametrar att skicka till stilmallen.

ANV\(:ANDNING

Det vanligaste s\(:attet att k\(:ora meinproc5 \(:ar helt enkelt som
meinproc5 docbook-fil

d\(:ar docbook-fil oftast \(:ar index.docbook. Kommandot skapar HTML-sidor fr\(oan DocBook-filen. Observera att sidorna bara g\(oar att titta p\(oa i KDE-baserade webbl\(:asare (som Konqueror).
Om du beh\(:over visa HTML-utmatningen i en annan webbl\(:asare (om du till exempel g\(:or den direkt tillg\(:anglig p\(oa n\(:atet), anv\(:and
meinproc5 --stylesheet stilmallsnamn docbook-fil

d\(:ar stilmallsnamn \(:ar den fullst\(:andiga s\(:okv\(:agen till en av XSL-stilmallarna i <kdoctools_installation_prefix>/share/kf5/kdoctools/customization/. F\(:or att skapa utmatning l\(:amplig f\(:or webben, kan du anv\(:anda kde-web.xsl eller kde-chunk-online.xsl. Se filen README i den katalogen f\(:or mer detaljerad information.

FEL

Anv\(:and \m[blue]KDE:s felsp\(oarningssystem\m[][1] f\(:or att rapportera fel.

NOTER

1. KDE:s felsp\(oarningssystem https://bugs.kde.org
⇧ Top