Linux repositories inspector
Debianprojektet
2012-02-08

dpkg-dev

Debian package development tools

dpkg

Debian package management system

NAMN

deb-shlibs - Debians informationsfil för delade bibliotek

BESKRIVNING

shlibs-filer skapar en koppling mellan biblioteksnamn och versioner (sonamn) till beroenden som är lämpliga för en paketstyrfil. Den har en post per rad. Blanka rader är inte tillåtna. Rader som inleds med ett #-tecken anses vara kommentarer, och ignoreras. Alla andra rader måste vara på formatet
[typ:] bibliotek version beroenden
Fälten bibliotek och version avdelas med blanktecken medan fältet beroenden sträcker sig till slutet av raden. Fältet typ är frivilligt och behövs vanligtvis inte.
Fältet dependencies har samma syntax som fältet Depends i en binär-kontrollfil, se deb-control(5). Se även Debians policyhandbok för ytterligare detaljer.

EXEMPEL

shlibs-filen för ett typiskt bibliotekspaket, som heter libcrunch1 och som innehåller ett bibliotek vars sonamn är libcrunch.so.1, kan se ut så här:
libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)
Fältet beroenden måste ange den senaste versionen av paketet som lade till nya symboler i biblioteket: i exemplet ovan lades nya symboler till i version 1.2 av libcrunch. Det är inte den enda orsaken till att beroenden kan behöva snävas in; återigen, se Debians policymanual för detaljer.

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
⇧ Top