Linux repositories inspector
KDE Ramverk Ramverk 5.22
2016-05-13

kdoctools

various tools for accessing application documentation

kdoctools5

Tools to generate documentation in various formats from DocBook

kf5-kdoctools

KDE Frameworks 5 Tier 2 addon for generating documentation

kdoctools-lang

Translations for package kdoctools

kdoctools-git

Documentation generation from docbook

NAMN

kf5options - Gemensamma kommandoradsv\(:aljare f\(:or alla program som \(:ar baserade p\(oa KDE Ramverk 5

SYNOPSIS

KDE-program [-h, --help] [-v, --version] [--author] [--license] [--desktopfile filnamn]

V\(:ALJARE

F\(:oljande v\(:aljare g\(:aller alla program som anv\(:ander KDE:
-h --help
Listar tillg\(:angliga v\(:aljare p\(oa kommandoraden
-v --version
Listar versionsinformation f\(:or KDE-program.
--author
Listar upphovsm\(:an till KDE-program i terminalf\(:onstret.
--license
Visar licensinformation.
--desktopfile filnamn
Basfilnamnet p\(oa skrivbordsposten f\(:or programmet.
Det \(:ar s\(:arskilt anv\(:andbart f\(:or omgivande program och program som i allm\(:anhet har flera skrivbordsfiler. P\(oa s\(oa s\(:att kan varje skrivbordsfil l\(:agga till sitt eget namn i exec-kommandot.

SE OCKS\(oA

UPPHOVSM\(:AN

Manualsidan ursprungligen skriven av Lauri Watts <> f\(:or kdelibs4
Uppdaterade till Ramverk 5 av Burkhard L\(:uck <>

AUTHOR

Lauri Watts <>
Author.
⇧ Top