Linux repositories inspector
wesnoth
2018
Aliases: wesnoth-1.14-nolog(6), wesnoth-1.14-smallgui(6), wesnoth-1.14_editor(6)

wesnoth-1.14-core

fantasy turn-based strategy game (branch 1.14)

İSİM

wesnoth - Vesnot Savaşı, sırayla oynanan kurgusal bir strateji oyunu

KULLANIM

wesnoth [seçenekler] [data_dizini]

AÇIKLAMA

Vesnot Savaşı, sırayla oynanan kurgusal bir strateji oyunudur.
Oyunda iyi seçilmiş bir asker kadrosu kullanılarak tüm düşman liderleri yenilmeye çalışılır. Bunun için köyler ve altın kaynak olarak kullanılır. Bütün birimlerin kendilerine özgü kuvvetli ve zayıf yetenekleri vardır. Kazanmak için kuvvetlerinizi düşmana karşı üstünlük sağlayacak yerlere konuşlandırmalısınız. Birimler deneyim kazandıkça yeni yetenekler kazanır ve daha güçlü hale gelirler. Oyunu kendi dilinizde oynayabilir, yeteneklerinizi bilgisayara karşı veya çevrimiçi oyunculara karşı sınayabilirsiniz. Kendi özel birimlerinizi, senaryolarınızı veya seferberliklerinizi yazabilir ve bunları başkaları ile paylaşabilirsiniz.

SEÇENEKLER

--all-translations
Oyun içi dil seçim listesindeki tüm çevirileri yeterli olmasalar bile, gösterir.
--bunzip2 dosya.bz2
bzip2 biçemli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .bz2 uzantısız olarak kaydeder. dosya.bz2 dosyasını da siler.
--bzip2 dosya
bir dosyayı dosya.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve dosyayı siler.
-c[seferberlik], --campaign[=seferberlik]
seferberlik kimliği ile doğrudan seferberliğe gider. Kimlik belirtilmemişse bir seçim menüsü görünecektir.
--campaign-difficulty[=zorluk]
Belirtilen seferberliğin zorluğu (1 - azami). Belirtilmezse, seferberlik zorluğu seçim gereci görünür.
--campaign-scenario senaryo
belirtilen seferberlikteki senaryonun kimliği. Belirtilmezse ilk senaryo öntanımlıdır.
--campaign-skip-story
olayların başlangıcındaki [hikaye} ekranlarını atlar.
--clock çizim zamanlayıcısını denerken saati göstermek için bu seçeneği ekler.
--config-dir isim
Kullanım dışı, yerine --userdata-dir kullanın.
--config-path
Kullanım dışı, yerine --userdata-path kullanın.
--core çekirdek
kimliği belirtilen çekirdek yüklü olanın yerine geçer.
--data-dir dizin
data dizini olarak belirtilen dizin kullanılır.
--data-path
data dizininin yolunu basar ve çıkar.
-d, --debug
oyun içi ek komut kipi seçeneklerini etkin kılar (komut kipi hakkında bilgi edinmek için http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode adresine bakınız).
--debug-lua
bazı Lua hata ayıklama mekanizmalarını etkinleştirir.
-e[dosya], --editor[=dosya]
oyun içi harita düzenleticisini doğrudan başlatır. dosya belirtilmezse -l veya --load kullanılmış varsayılır.
--fps çalışmakta olan oyunda ekranın saniyede kaç kere yeniden çizildiğini ekranın bir köşesinde gösterir.
-f, --fullscreen
oyunu tam ekran çalıştırır.
--gunzip girdi-dosyası.gz
Gzipli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .gz uzantısız olarak kaydeder. dosya.gz dosyasını da siler.
--gzip girdi-dosyası
Bir dosyayı dosya.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve dosyayı siler.
-h, --help Komut satırı seçeneklerini standart çıktıya listeler ve çıkar.
-l, --load dosya
kayıtlı oyun dosyası dosya, standart oyun kayıt dizininden yüklenir. Eğer -e veya --editor seçeneği de kullanılmışsa dosya’ya ait harita, harita düzenleyicide açılır. Düzenleyici başlatıldığında harita yükleme diyaloguyla açılır.
-L, --language lisan
geçerli oturumda lisan (dilin resmi sembolü) ile belirtilen dil kullanılır. Örnek: --language ang_GB@latin
--log-seviye=alan1,alan2,...
Günlük kayıt alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: error, warning, info, debug, none. Çoğu sunucu warning öntanımlı değerini kullanır, fakat -d seçeneği ile birlikte kullanılmadıkça deprecation için none öntanımlıdır.
--log-precise
günlük dosyasında zaman damgaları daha ayrıntılı gösterilir.
--log-strict
günlük iletilerinin önem seviyesi. Günlük alanlarına gönderilen bu ve daha önemli seviyelerdeki iletiler, zafer sonucuna bakılmaksızın birim sınamalarının başarısız olmasında sebep olur. Sadece -u ile kullanıldığında etkin olur.
--logdomains[=süzgeç]
tanımlı günlük alanlarını listeler ve çıkar (bir süzgeç belirtilmişse sadece belirtilenleri içerir).
--max-fps sayı
oyun sırasında ekrana her saniye çizilen kare sayısıdır. Değer 1 ile 1000arasında olmalıdır. Monitörün tazeleme hızı öntanımlıdır.
-m, --multiplayer
bir çok oyunculu oyunu çalıştırır. --multiplayer ile birlikte, aşağıda açıklanan seçenekler belirtilebilir.
--mp-test çok oyunculu deneme senaryosu yükler.
--new-widgets
Yeni bir WIP gereci araçkutusu varsa bu seçenek onu etkin kılar. Çok deneysel olduğundan ve hataların çoğu bilindiğinden bir hata raporu doldurmayın. Kütüphanenin bölümleri kararlı sayılır ve bu anahtar olmadan da çalışacaktır.
--nodelay
çizgesel başarımı ölçümlemek amacıyla oyunu gecikmeler olmaksızın çalıştırır. Bu seçenek --nogui seçeneği tarafından kendiliğinden etkin kılınır.
--noaddons
kullanıcı eklentilerinin yüklenmesini iptal eder.
--nocache
Oyun verisinin belleklenmesini iptal eder.
--nogui oyunu GUI olmadan çalıştırır. Sadece --multiplayer, --screenshot veya --plugin seçeneklerinden biri ile birlikte çalışır.
--nomusic
oyunu müziksiz çalıştırır.
--noreplaycheck
birim sınamalarının yinelenmesi doğrulanmaya çalışılmaz. Yalnız -u ile kullanıldığında çalışır.
--nosound
oyunu sesler ve müzikler olmaksızın çalıştırır.
--password parola
parola bir sunucuya bağlanırken diğer tercihler yoksayılarak kullanılır. Güvenli değildir.
--plugin betik
(deneysel) bir wesnoth eklentisini tanımlayan bir betik yükler. --script gibidir, ancak Lua dosyası, bir alt yordam olarak çalıştırılacak ve periyodik olarak güncellemelerle uyanacak bir işlev döndürmelidir.
-p, --preprocess kaynak-dosya/dizin hedef-dizin
belirtilen bir dosya/dizini önceden işler. Her dosya için bir düz metin .cfg dosyası ve işlenmiş bir .cfg dosyası belirtilen hedef dizine yazılacaktır. Bir dizin belirtilirse, bilinen önişlemci kurallarına dayanarak ardışık olarak önişlem ugulanır. "gata/core/macros" dizinindeki ortak makrolar, belirtilen kaynaklardan önce önişleme tabi tutulur. Örnek: -p ~ /wesnoth/data/campaigns/tutorial ~ /result Önişlemci ile ilgili ayrıntılar için https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor adresine balınız.
--preprocess-defines=TANIM1,TANIM2,...
--preprocess seçeneği tarafından kullanılacak tanımların virgülle ayrılmış listesi. Eğer SKIP_CORE tanım listesinde ise "data/core" dizinine önişlem uygulanmaz.
--preprocess-input-macros kaynak-dosya
sadece --preprocess seçeneği tarafından kullanılır. Önişleme başlamadan önce eklenecek [önişlem_tanım]larını içeren dosyayı belirtir.
--preprocess-output-macros[=hedef-dosya]
sadece --preprocess seçeneğiyle kullanılır. Önişlemden geçmiş tüm makroları hedef dosyaya çıktılar. Eğer dosya belirtilmemişse, çıktılama önişlem seçeneğinin hedef dizinindeki ’_MACROS_.cfg’ dosyasına yapılır. Çıktı dosyası --preprocess-input-macros seçeneğine aktarılabilir. Bu seçenek komut satırında --preprocess seçeneğinden önce yer almalıdır.
--proxy ağ bağlatıları için vekil kullanımını etkin kılar.
--proxy-address adres
vekil sunucu için adres belirtir.
--proxy-port port
vekil sunucu için port belirtir.
--proxy-user kullanıcı
vekil sunucuya oturum açacak kullanıcı belirtilir.
--proxy-password parola
vekil sunucuya oturum açacak parola belirtilir.
-r XxY, --resolution XxY
ekran çözünürlüğünü ayarlar. Örnek: -r 800x600.
--render-image resim çıktı
resim yolu işlevleri için geçerli bir wesnoth ’resim yolu dizesi’ alır ve bir .png dosyasına çıktılar. Resim yolu işlevleri https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML adresinde belgelenmiştir.
-R, --report
oyun dizinlerini ilklendirir, hata raporlarında kullanıma uygun derleme bilgileri basar ve çıkar.
--rng-seed sayı
rasgele sayı üretecini sayı ile tohumlar. Örnek: --rng-seed 0.
--screenshot harita çıktı
ekranı ilklendirmeksizin harita ekran görüntüsünü çıktı dosyasına yazar.
--script dosya
istemciyi yönetecek Lua betiğini içeren dosya (deneyseldir).
-s[konak], --server[=konak]
varsa belirtilen sunucuya, yoksa tercihlerde belirtilen ilk sunucuya bağlanılır. Örnek: --server server.wesnoth.org.
--showgui
--nogui seçeneğini örtük olarak geçersiz kılarak oyunu GUI ile çalıştırır.
--strict-validation
doğrulama hatalarını ölümcül hatalar haline getirir.
-t[senaryo], --test[=senaryo]
küçük bir deneme senaryosu çalıştırır. Senaryo bir [deneme] WML etiketi ile tanımlanmalıdır. test öntanımlıdır. [micro_ai] yapay zekasının bir deneme gösterimi micro_ai_test ile başlatılabilir. Seçenek --nogui seçeneğini örtük olarak uygular.
--translations-over yüzde
oyun içi dil listesinde göstermek için standart çeviri tamamlanma oranını yüzde ile belirtilen değere ayarlar. Geçerli değerler 0 ile 100 arasındadır.
-u, --unit senaryo
birim sınaması olarak belirtilen deneme senaryosunu çalıştırır. Örtük olarak --nogui uygular.
--unsafe-scripts
paketi Lua betiklerinde kullanılabilir kılar, böylece keyfi paketler yüklenebilir. Güvenilmez betiklerle kullanmayın! Bu işlem Lua betiğine wesnoth çalıştırılabiliri ile aynı yetkileri sağlar.
--userconfig-dir isim
kullanıcı yapılandırma dizini olarak *n*x türevlerinde $HOME, windows’ta "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim dizini kullanılır. Ayrıca, $HOME veya "Belgelerim\Oyunlarım" dışında bir yapılandırma dizinini de mutlak yolunu belirtmek suretiyle kullanabilirsiniz. Windows’ta ayrıca, yolu ".\" veya "..\" ile başlatarak sürecin çalışma dizinine göreli bir dosya yolu da belirtebilirsiniz. X11 altında bu, öntanımlı olarak $XDG_CONFIG_HOME veya $HOME/.config/wesnoth olup diğer sistemlerde kullanıcı verisi dizinidir.
--userconfig-path
Kullanıcı yapılandırma dizininin yolunu basar ve çıkar.
--userdata-dir dizin
kullanıcı verisi dizini olarak *n*x türevlerinde $HOME, windows’ta "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim dizini kullanılır. Ayrıca, $HOME veya "Belgelerim\Oyunlarım" dışında bir kullanıcı verisi dizinini de mutlak yolunu belirtmek suretiyle kullanabilirsiniz. Windows’ta ayrıca, yolu ".\" veya "..\" ile başlatarak sürecin çalışma dizinine göreli bir dosya yolu da belirtebilirsiniz
--userdata-path
kullanıcı verileri dizininin yolunu basar ve çıkar.
--username kullanıcı
bir sunucuya bağlanırken kullanıcı diğer tercihler yoksayılarak kullanılır.
--validcache
önbelleğin geçerli olduğu varsayılır. (tehlikeli)
-v, --version
sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
-w, --windowed
oyunu pencereli kipte çalıştırır.
--with-replay
--load seçeneğiyle yüklenen oyun tekrar oynatılır.

--multiplayer ile belirtilebilecek seçenekler

Taraf belirtilen çok oyunculu seçenekleri taraf ile imlenmiştir. taraf yerine ilgili tarafın numarası yazılır. Seçilen senaryodaki olası oyuncu sayısına bağlı olmakla birlikte bu im genellikle 1 veya 2 olur.
--ai-config taraf:değer
belirtilen tarafın yapay zeka denetleyicisi için yüklenecek yapılandırma dosyasını seçer.
--algorithm sayı:değer
YZ denetleyicisi tarafından belirtilen taraf için kullanılacak standartdışı bir algoritma seçer. Algoritma, "data/ai/ais" veya "data/ai/dev" altındaki bir çekirdek ya da bir eklenti tarafından tanımlanmış bir algoritmadaki bir [ai] etiketi ile tanımlanır. Mevcut değerler şunlardır: idle_ai ve experimental_ai.
--controller sayı:değer
tarafı kimin oynayacağı belirtilir. Olası değerler: human. ai ve null. (sırayla insan, yapay zeka ve hiçbiri).
--era değer
Bu seçenek oyunu öntanımlı (Default) çağ yerine değer ile belirtilen çağda oynamak için kullanılır. Çağ bir kimlik ile belirtilir. Çağlar data/multiplayer/eras.cfg dosyasında tanımlanmıştır.
--exit-at-end
oyuncunun tıklamasını gerektiren zafer/yenilgi penceresi gösterilmeden senaryo bitiminde oyundan çıkılır. Bu ayrıca betikli başarım ölçümlemesi yapılırken de kullanılır.
--ignore-map-settings
harita ayarları yerine öntanımlı değerler kullanılır.
--label etiket
yapay zekalar için etiket belirtir.
--multiplayer-repeat değer
bir çok oyunculu oyunun değer kere tekrarlar. Betikli başarım ölçümlemesi için en iyi sonuç --nogui seçeneğiyle birlikte alınır.
--parmtaraf=isim:değer
tarafla ilgili ek değiştirgeleri ayarlar. Bu değiştirgeler --controller ve --algorithm seçenekleriyle ilgilidir. Sadece kendi saldırı arayüzünü tasarlamak isteyen kişilerin işine yarar. (Yeterince iyi belgelenmemiştir.)
--scenario değer
kimliği belirtilen çok oyunculu senaryoyu seçer. Öntanımlı senaryo kimliği multiplayer_The_Freelands’dır.
--side taraf:değer
Bu taraf için geçerli çağdan birlik seçmek için kullanılır. Birlikler kimlikleriyle belirtilirler. Birlikler data/multiplayer.cfg dosyasında tanımlanmıştır.
--turns değer
seçilen senaryonun el sayısını sınırlamak için kullanılır. Öntanımlı olarak el sınırı yoktur.

ÇIKIŞ DURUMU

Normal çıkış durumu 0’dır. 1 çıkış durumu bir (SDL, video, fontlar, vb.) ilklendirme hatasını gösterir. 2 çıkış durumu, komut satırı seçeneklerinde hata olduğunu gösterir.
Birim sınamalarını çalıştırırken ( -u ile), çıkış durumu farklıdır. 0 çıkış durumu, sınamanın başarılı olduğunu ve 1 başarısız olduğunu gösterir. 3 çıkış durumu, sınamanın geçtiğini ancak geçersiz bir yeniden oynatma dosyası üretildiğini gösterir. 4 çıkış durumu, sınamanın geçtiğini ancak yeniden oynatma dosyasının hatalar ürettiğini gösterir. Bu son ikisi, yalnızca --noreplaycheck kullanılmazsa döndürülür. 2 çıkış durumu, --timeout seçeneğiyle kullanıldığında sınamanın zaman aşımına uğradığını gösterir.

YAZAN

David White <> tarafından yazılmıştır.
Nils Kneuper <>, ott <> ve Soliton <> tarafından yeniden düzenlenmiştir.
Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <> tarafından yazılmış ve Nilgün Belma Bugüner <> tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

Copyright © 2003-2019 David White <>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümünün (GPLv2) koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

⇧ Top