Linux repositories inspector
wesnothd
2018

wesnoth-1.14-server

multiplayer network server for Wesnoth (branch 1.14)

İSİM

wesnothd - Vesnot Savaşı çok oyunculu ağ sunucusu

KULLANIM

wesnothd [-dv] [-c dosya-yolu] [-p port] [-t sayı] [-T sayı]
wesnothd -V

AÇIKLAMA

Vesnot Savaşı çok oyunculu oyunlarını yönetir. wesnoth istemcisinden veya soket üzerinden hangi komutların (/query ...) kabul edildiğini öğrenmek için http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration adresine bakınız.

SEÇENEKLER

-c dosya-yolu, --config dosya-yolu
wesnothd’ye yapılandırma dosyasını bulacağı yeri söyler. Sözdizimi için aşağıdaki SUNUCU YAPILANDIRMASI bölümüne bakınız. Artalan sürecine SIGHUP sinyali göndererek yapılandırmayı yeniden yükleyebilirsiniz.
-d, --daemon
wesnothd’yi bir artalan süreci olarak çalıştırır.
-h, --help komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.
--log-seviye=alan1,alan2,...
günlük kayıt alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: error, warning, info, debug. error seviyesi öntanımlıdır ve server alanı için info seviyesi kullanılır.
-p port, --port port
sunucunun belirtilen portu dinlemesini sağlar. Bir port belirtilmezse 15000 öntanımlıdır.
-t sayı, --threads sayı
ağa G/Ç için bekleyen iş evrelerinin azami sayısını belirler. (5 öntanımlıdır. En çok 30 belirtilebilir.)
-T sayı, --max-threads sayı
Oluşturulacak iş evrelerinin azami sayısını belirler. 0 bir sınır olmadığını belirtir ve öntanımlıdır.
-V, --version
sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
-v, --verbose
hata ayıklama günlüğünü açar.

SUNUCU YAPILANDIRMASI

Genel sözdizimi:

[etiket]
anahtar="değer"
anahtar="değer,değer,..."
[/etiket]

Genel anahtarlar:

allow_remote_shutdown
Değer olarak no (öntanımlı) belirtilirse, kapatma ve yeniden başlatma istekleri, fifo’dan gelmedikçe dikkate alınmaz. Bir yönetici tarafından bir /query komutuyla uzaktan kapatmaya izin vermek için değer olarak yes verin.
ban_save_file
Sunucunun okuyup yazabildiği bir (gzip sıkıştırmalı) dosyanın göreli veya tam yolu. Sunucuya girişi yasaklanan oyuncular bu dosyaya kaydedilir ve sunucu başlatılırken okunur.
compress_stored_rooms
rooms dosyasının sıkıştırılmış haliyle okunup yazılabillmesini belirler. Öntanımlı değer yes’tir.
connections_allowed
Aynı IP adresinden izin verilen bağlantı sayısı. 0 sonsuz anlamına gelir. (5 öntanımlıdır)
disallow_names
sunucu tarafından kabul edilmeyen isimler/rumuzlar. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ? desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için glob(7) sayfasına bakınız. Öntanımlı (bir şey belirtilmezse kullanılacak) değerler: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
sunucu komutlarının yansılandığı fifo yolu (oyun içinde /query ... ile aynı) Yol belirtilmezse derleme sırasında belirtilen yol (/var/run/wesnothd/socket) öntanımlıdır.
max_messages
messages_time_period süresince izin verilen ileti sayısı. 4 öntanımlıdır.
messages_time_period
Saldırı olarak algılanmayacak ileti sayısının geçebileceği süre (saniye cinsinden). 10 saniye öntanımlıdır.
motd Günün sözü.
new_room_policy
Sunucuda yeni odaları kimin oluşturacağını belirler. Kullanılabilir değerler, everyone, registered, admin ve nobody olup bu yetki sırasıyla herkese, kayıtlı kullanıcılara, yöneticilere verilir veya hiç oda oluşturulmaz. Ötanımlı değer: everyone.
passwd yönetici yetkilerini kazanmak için kullanılacak parola. (kullanım: /query admin parola).
replay_save_path
Sunucunun oyun tekrarlarını sakladığı dizin. (dizini bir / ile sonlandırmayı unutmayın!) wesnothd’nin başlatıldığı dizin anlamına gelen ‘’ öntanımlıdır.
restart_command
restart komutu üzerinden yeni bir sunucu süreci başlatmak için sunucunun kullanacağı komut. (Sadece fifo üzerinden kullanılabilir. allow_remote_shutdown ayarına bakınız.)
room_save_file
Oda bilgisinin saklanacağı dosyanın yolu. Bu dosya sunucu başlatılırken okunur ve sonrasında yazılır. Boşsa veya hiç yoksa hiçbir oda yüklenmez ve saklanmaz.
save_replays
Sunucunun oyun tekrarlarını özdevinimli olarak kaydedip kaydetmeyeceğini belirler. (Öntanımlı değeri: false)
versions_accepted
sunucu tarafından kabul edilen sürüm dizgelerinin virgül ayraçlı listesi. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ?desteklenmektedir. (kurulu wesnoth sürümü öntanımlıdır.)
Örnek: versions_accepted="*" her sürüm dizgesi kabul edilir.
user_handler
Kullanılacak kullanıcı işlemcisinin ismi. Şu an kullanılabilecek kullanıcı işlemcisi isimleri: forum (wesnothd ile bir phpbb forumu veritabanını bağlanmak için) ve sample (kullanıcı işlemcisi arayüzü için örnek gerçeklenim; bunu gerçek bir uygulamada kullanmamalısınız). forum öntanımlıdır. Ayrıca, bir [user_handler] bölümü eklemeniz gerekir; aşağıya bakınız.

Genel etiketler:

[redirect] Belli istemci sürümlerinin yönlendirileceği sunucuların belirtildiği etiket.
host Yönlendirilecek sunucunun adresi.
port Bağlanılacak port.
version
Yönlendirilecek sürümlerin virgül ayraçlı listesi. Dosya kalıbı karakterleri bakımından versions_accepted ile aynı yöntem kullanılır.
[ban_time] Geçici sunucuya giriş yasağı süresi için uygun sözcüklerin tanımlandığı etiket.
name Yasaklama süresine atfedilen isim.
time Zaman uzunluğu tanımı. Biçemi: %d[%s[%d%s[...]]] Burada %s yerine s (saniye), m (dakika), h (saat), D (gün), M (ay), Y (yıl); %d yerine de bir sayı belirtilebilir. Bir zaman birimi belirteci kullanılmamışsa dakika (m) öntanımlıdır. Örneğin time="1D12h30m" belirtilmişse 1 gün 12 saat 30 dakikalık yasak süresi konmuş olur.
[proxy] Sunucuya bir vekil sunucu gibi çalışacağını ve bağlanan istemcilerin isteklerini belirtilen sunucuya yönelteceğini söyleyen etiket. [redirect] için kullanılan değişkenler kullanılır.
[user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository.
db_host
(user_handler=forum için) Veritabanı sunucusunun konak adı.
db_name
(user_handler=forum için) Veritabanının ismi.
db_user
(user_handler=forum için) Veritabanına girişte kullanılacak kullanıcı ismi.
db_password
(user_handler=forum için) Bu kullanıcının parolası
db_users_table
(user_handler=forum için) phpbb forumlarınızın kullanıcı verilerini saklayacağı tablonun ismi. Bu tablo genellikle şöyle belirtilir: <tablo-öneki>_users (örnek: phpbb3_users).
db_extra_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about users. You will have to create this table manually.
db_game_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
db_game_player_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
db_game_modification_info_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
db_user_group_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
mp_mod_group
(for user_handler=forum) The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.
user_expiration
(user_handler=sample için) Kayıtlı bir oyuncu adının geçerli kalacağı gün sayısı.
[mail] Kullanıcı işlemcisinin epostaları göndereceği SMTP sunucusunu yapılandırır. Şimdilik sadece sample kullanıcı işlemcisi tarafından kullanılmaktadır.
server Posta sunucusunun konak adı.
username
Posta sunucusuna girişte kullanılacak kullanıcı adı.
password
Bu kullanıcının parolası.
from_address
Epostanızın yanıtlama adresi.
mail_port
Eposta sunucunuzun dinlediği port. 25 öntanımlıdır.

ÇIKIŞ DURUMU

Sunucu düzgün kapandığında çıkış durumu 0’dır. Çıkış durumu 2, komut satırı seçeneklerinde bir hata olduğunu gösterir.

YAZAN

David White <> tarafından yazılmış, Nils Kneuper <>, ott <>, Soliton <> ve Thomas Baumhauer <> tarafından düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <> tarafından yazılmış Nilgün Belma Bugüner <> tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

Copyright © 2003-2019 David White <>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümünün (GPLv2) koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

⇧ Top