Linux repositories inspector
ManpageDescription
chat(8)chat - zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem
chattr(1)chattr - zmienia atrybuty plików w linuksowym systemie plików
chcon(1)chcon - zmienia kontekst bezpieczeństwa pliku
chdir(2)chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego
chgrp(1)chgrp - zmienia grupę właścicieli plików
chkdupexe(1)chkdupexe - znajduje dublujące się pliki wykonywalne
chmod(1)chmod - zmienia prawa dostępu do pliku
chmod(2)chmod, fchmod - zmiana praw do pliku
chown(1)chown - zmienia właściciela i grupę pliku
chown(2)chown, fchown, lchown - zmiana właściciela pliku
chroot(8)chroot - uruchamia polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym katalogiem głównym
chroot(2)chroot - zmiana katalogu głównego
chsh(1)chsh - zmiana pow\(/loki zg\(/loszeniowej
cimag(3)cimag, cimagf, cimagl - zwracają część urojoną liczby zespolonej
cjpeg(1)cjpeg - konwersja plików graficznych do formatu JPEG
cksum(1)cksum - liczy sumę kontrolną i bajty pliku
clear(1)clear - czyści ekran terminala
clearenv(3)clearenv - czyszczenie środowiska
clock(3)clock - wyznaczanie czasu procesora
clone(2)clone - utworzenie procesu potomnego
close(2)close - zamknięcie deskryptora pliku
closedir(3)closedir - zamknięcie strumienia katalogu
cmp(1)cmp - porównuje dwa pliki bajt po bajcie
cmsg(3)CMSG_ALIGN, CMSG_SPACE, CMSG_NXTHDR, CMSG_FIRSTHDR - dostęp do danych pomocniczych
col(1)col - filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz
colcrt(1)colcrt - filtruje wyjście nroff do przeglądania na CRT
colorful(6)colorful - prosta strzelanka 2D
colrm(1)colrm - usuwanie kolumn z pliku
comm(1)comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu
complex(7)complex - podstawy arytmetyki liczb zespolonych
compress(1)compress, uncompress, zcat - kompresuj i dekompresuj dane (wersja 4.1)
config(5ssl)config - biblioteka plików konfiguracyjnych OpenSSL CONF
confstr(3)confstr - pobranie zmiennych łańcuchowych zależnych od konfiguracji
conj(3)conj, conjf, conjl - wyliczanie liczby sprzężonej z liczbą zespoloną
connect(2)connect - inicjalizacja połączenia poprzez gniazdo
console_codes(4)console_codes - Kody konsolowe Linuksa oraz sekwencje specjalne
console_ioctl(4)console_ioctl - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych
convertquota(8)convertquota - konwersja starego formatu plików kwot na nowy
copysign(3)copysign - kopiowanie znaku liczby
core(5)core - plik zrzutu pamięci
cos(3)cos, cosf, cosh - funkcja cosinus
cosh(3)cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny
cp(1)cp - kopiuje pliki i katalogi
cpow(3)cpow, cpowf, cpowl - funkcje potęgowania liczb zespolonych
creal(3)creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej
create_module(2)create_module - tworzy wpis ładowalnego modułu
cron(8)cron - demon do wywoływania odłożonych poleceń (Vixie Cron)
crontab(1)crontab - zarządzanie plikami crontab należącymi do użytkowników (Vixie Cron)
crontab(5)crontab - tabele do crona
crypt(3)crypt, crypt_r - szyfrowanie danych i haseł
csin(3)csin, csinf, csinl - funkcja sinus liczb zespolonych
csinh(3)csinh, csinhf, csinhl - sinus hiperboliczny liczb zespolonych
csplit(1)csplit - dzieli plik na części według wierszy kontekstu
ctan(3)ctan, ctanf, ctanl - funkcje tangensa liczb zespolonych
ctanh(3)ctanh, ctanhf, ctanhl - tangens hiperboliczny liczb zespolonych
ctermid(3)ctermid - pobranie nazwy terminala kontrolującego proces
ctime(3)asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime, asctime_r, ctime_r, gmtime_r, localtime_r - konwersja daty i czasu do postaci czasu rozłożonego lub ASCII
ctrlaltdel(8)ctrlaltdel - ustawia działanie kombinacji Ctrl-Alt-Del
cut(1)cut - usuwa sekcje z każdego wiersza plików
daemon(3)daemon - uruchamianie w tle
date(1)date - wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy
dbopen(3)dbopen - metody dostępu do baz danych
dc(1)dc - kalkulator dowolnej precyzji
dcraw(1)dcraw - dekoder obrazów w formacie raw
dd(1)dd - konwertuje i kopiuje plik
deb-extra-override(5)deb-extra-override - plik dodatkowych nadpisań archiwum Debiana
deb-old(5)deb-old - stary format binarnego pakietu Debiana
deb-origin(5)deb-origin - pliki informacyjne zależne od dostawcy
deb-override(5)deb-override - plik nadpisań archiwum Debiana
deb-shlibs(5)deb-shlibs - plik z informacjami o bibliotekach współdzielonych w Debianie
deb-split(5)deb-split - format binarnego pakietu wieloczęściowego Debiana
deb-substvars(5)deb-substvars - zmienne podstawiania źródłowych pakietów Debiana
debian-reference(1)debian-reference - poinstalacyjny przewodnik dla użytkownika
deborphan(1)deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych
debugfs(8)debugfs - debugger systemu plików ext2/ext3/ext4
deja-dup(1)deja-dup - manual page for deja-dup 34.2
deja-dup-preferences(1)deja-dup-preferences - manual page for deja-dup-preferences 34.2
delete_module(2)delete_module - usuwa wpis ładowalnego modułu.
deluser(8)deluser, delgroup - usuwa użytkownika lub grupę z systemu
deluser.conf(5)/etc/deluser.conf - plik konfiguracyjny programów deluser(8) i delgroup(8).
depmod(8)depmod - tworzy modules.dep i pliki map.
df(1)df - informuje o użyciu przestrzeni dyskowej systemu plików
dfg2otter(1)dfg2otter - transforms DFG clause files into Otter format including Otter options
dialog(1)dialog - wyświetla dialogi ze skryptów powłoki
diff(1)diff - porównuje pliki wiersz po wierszu
diff3(1)diff3 - porównuje trzy pliki wiersz po wierszu
difftime(3)difftime - obliczanie różnicy czasu
dir(1)dir - wyświetla zawartość katalogu
dircolors(1)dircolors - konfiguruje kolory dla ls
dirname(1)dirname - usuwa niekatalogowy przyrostek nazwy pliku
div(3)div, ldiv, lldiv, imaxdiv - obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb całkowitych
djpeg(1)djpeg - dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego
dlopen(3)dlclose, dlerror, dlopen, dlsym - interfejs programisty dla dynamicznie konsolidującego loadera
dmesg(1)dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra
dos2unix(1)dos2unix - konwerter formatu plików tekstowych między systemami DOS/Mac a Uniksem
dosfsck(8)dosfsck - sprawdź i napraw systemy plików MS-DOS
dot-qmail(5)dot-qmail - kontrola dostarczania wiadomości pocztowych
downtime(1fun)downtime - wskazuje jak długo system jest wyłączony
dpkg-distaddfile(1)dpkg-distaddfile - dodaje wpisy do debian/files
dpkg-divert(1)dpkg-divert - nadpisywanie plik\(146;ow z pakiet\(146;ow
⇧ Top