Linux repositories inspector
ManpageDescription
accessdb(8)accessdb - dumpar innehåller från en man-db-databas i ett läsbart format
adddebug(1)adddebug - \(:Andrar Makefile f\(:or att l\(:agga till avlusningsinformation
adduser(8)adduser, addgroup - lägg till en användare eller grupp till systemet
adduser.conf(5)/etc/adduser.conf - konfigurationsfil för adduser(8) och addgroup(8).
amor(6)amor - En KDE-varelse f\(:or skrivbordet
apper(1)apper - En program- och pakethanterare som anv\(:ander PackageKit
apropos(1)apropos - genomsök namn och beskrivningar av manualsidor
ark(1)ark - Ett arkiveringsverktyg f\(:or KDE
asclock(1x)asclock - Klocka för AfterStep
authselect(8)authselect - välj systemets källor för identitet och autentisering.
authselect-migration(7)authselect-migration - En guide till hur man migrerar från authconfig till authselect.
authselect-profiles(5)authselect-profiles - hur man utökar authselect-profiler.
calibre(1)
calibre-customize(1)
calibre-debug(1)
calibre-server(1)
calibre-smtp(1)
calibredb(1)
catman(8)catman - skapa eller uppdatera de förformaterade manualsidorna
cervisia(1)cervisia - Ett CVS-gr\(:anssnitt av KDE
chage(1)chage - \(:andra \(oaldringsinformation f\(:or anv\(:andarl\(:osenord
cheatmake(1)cheatmake - lura make att inte bygga om vissa filer
checkXML(1)checkXML - Ett XML-kontrollverktyg f\(:or KDE DocBook XML-dokument.
checkXML5(1)checkXML5 - Ett XML-kontrollverktyg f\(:or KDE DocBook XML-dokument.
chsh(1)chsh - \(:andra inloggningsskal
create_cvsignore(1)create_cvsignore - Skapa en prelimin\(:ar .cvsignore i nuvarande katalog
create_makefile(1)create_makefile - Skapar Makefile.in och Makefile fr\(oan en Makefile.am
create_makefiles(1)create_makefiles - Skapar om alla Makefile under en katalog
cvscheck(1)cvscheck - Nerkopplad statusrapport f\(:or filer i en utcheckad CVS-modul.
cvslastchange(1)cvslastchange - Visar den senaste \(:andringen som arkiverats i CVS f\(:or en fil
cvslastlog(1)cvslastlog - Skriver ut loggposten f\(:or den sista arkiveringen av en fil.
cvsrevertlast(1)cvsrevertlast - G\(oa tillbaka en version f\(:or filer i CVS
cxxmetric(1)cxxmetric - Enkelt k\(:allkodsm\(oatt f\(:or C och C++
dcraw(1)dcraw - kommandoradsavkodare för digitala råfoton (raw)
deb(5)deb - Debians binära paketformat
deb-extra-override(5)deb-extra-override - Debianarkivets extra \(:overstyrningsfil
deb-old(5)deb-old - Debians gamla bin\(:arpaketformat
deb-origin(5)deb-origin - Återförsäljarspecifika informationsfiler
deb-override(5)deb-override - Debianarkivets \(:overstyrningsfil
deb-shlibs(5)deb-shlibs - Debians informationsfil för delade bibliotek
deb-split(5)deb-split - Debians flerdelade bin\(:ara paketformat
deb-src-control(5)deb-src-control - Debians filformat för källkodspakets huvudstyrfil
deb-substvars(5)deb-substvars - Debians källkods-substitueringsvariabler
deb-symbols(5)deb-symbols - Debians utökade informationsfil för delade bibliotek
deb-triggers(5)deb-triggers - utlösare för paket
deb-version(5)deb-version - Format på versionsnummer för Debianpaket
debsums(1)debsums - kontrollera MD5-kontrollsummorna för installerade Debian-paket
debsums_init(8)debsums_init - Skapa md5sums-filer för paket som saknar det
deja-dup(1)deja-dup - manual page for deja-dup 34.2
deja-dup-preferences(1)deja-dup-preferences - manual page for deja-dup-preferences 34.2
deluser(8)deluser, delgroup - ta bort en användare eller grupp från systemet
deluser.conf(5)/etc/deluser.conf - konfigurationsfil för deluser(8) och delgroup(8).
demangle(1)demangle - \(oAngra C++ namnbehandling av symboler
desktoptojson(8)desktoptojson - Konverterar en .desktop-fil till en .json-fil.
dos2unix(1)dos2unix - konverterare för textfilsformat från DOS/Mac till Unix och vice versa
dpkg-architecture(1)dpkg-architecture - st\(:all in och best\(:am arkitektur f\(:or paket som byggs
dpkg-buildflags(1)dpkg-buildflags - returnerar byggflaggor att använda för att bygga paket
dpkg-buildpackage(1)dpkg-buildpackage - bygg binär- eller källkodspaket från källkod
dpkg-deb(1)dpkg-deb - Debians manipuleringsverktyg för paketarkiv (.deb)
dpkg-distaddfile(1)dpkg-distaddfile - l\(:agg till poster i debian/files
dpkg-divert(1)dpkg-divert - \(:overstyr ett pakets version av en fil
dpkg-genchanges(1)dpkg-genchanges - skapa .changes-filer för Debian
dpkg-gencontrol(1)dpkg-gencontrol - skapa Debians kontrollfiler
dpkg-gensymbols(1)dpkg-gensymbols - generera symbolfiler (information om delade bibliotek)
dpkg-maintscript-helper(1)dpkg-maintscript-helper - g\(oar runt k\(:anda dpkg-begr\(:ansningar i paketskript
dpkg-mergechangelogs(1)dpkg-mergechangelogs - trev\(:agssammanslagning av Debian\(:andringsloggar
dpkg-name(1)dpkg-name - byt namnet p\(oa Debianpaket till det fullst\(:andiga paketnamnet
dpkg-query(1)dpkg-query - ett verktyg f\(:or att fr\(oaga dpkg-databasen
dpkg-scanpackages(1)dpkg-scanpackages - skapar indexfilerna Packages
dpkg-scansources(1)dpkg-scansources - skapar indexfilerna Sources
dpkg-shlibdeps(1)dpkg-shlibdeps - skapar substvar-beroenden f\(:or delade bibliotek
dpkg-split(1)dpkg-split - Verktyg f\(:or att dela/sl\(oa ihop Debianpaket
dpkg-statoverride(1)dpkg-statoverride - \(:overstyr \(:agarskap och l\(:age f\(:or filer
dpkg-trigger(1)dpkg-trigger - ett verktyg f\(:or paketutl\(:osare
dpkg-vendor(1)dpkg-vendor - fr\(oagar efter information om distributions\(oaterf\(:ors\(:aljare
dpkg.cfg(5)dpkg.cfg - inställningsfil för dpkg
dragon(1)dragon - en videospelare med fokus p\(oa anv\(:andarv\(:anlighet
dselect(1)dselect - Debians pakethanteringsskal
dselect.cfg(5)dselect.cfg - inställningsfil för dselect
ebook-convert(1)
ebook-edit(1)
ebook-meta(1)
ebook-polish(1)
ebook-viewer(1)ebook-viewer - ebook-viewer ebook-viewer [options] fil Visa en e-bok. När du skickar argument till ebook-viewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path
eepget(1)Eepget - I2P downloader
expiry(1)expiry - kontrollera och uppr\(:atth\(oall policy f\(:or l\(:osenordsutg\(oang
extend_dmalloc(1)extend_dmalloc - Analysera returadresser fr\(oan dmalloc-loggfiler.
extractrc(1)extractrc - Extrahera meddelandestr\(:angar fr\(oan UI och RC-filer f\(:or det grafiska gr\(:anssnittet
faillog(5)faillog - login failure logging file
faillog(8)faillog - display faillog records or set login failure limits
faked(1)faked - demon som kommer ihåg fejkad ägarskaps- och rättighetsinformation för filer som manipulerats av fakeroot-processer.
faked-sysv(1)faked - demon som kommer ihåg fejkad ägarskaps- och rättighetsinformation för filer som manipulerats av fakeroot-processer.
faked-tcp(1)faked - demon som kommer ihåg fejkad ägarskaps- och rättighetsinformation för filer som manipulerats av fakeroot-processer.
fakeroot(1)fakeroot - utför ett kommando i en miljö som fejkar root-privilegier för filmanipulation
fakeroot-sysv(1)fakeroot - utför ett kommando i en miljö som fejkar root-privilegier för filmanipulation
fakeroot-tcp(1)fakeroot - utför ett kommando i en miljö som fejkar root-privilegier för filmanipulation
fetch-ebook-metadata(1)
fixincludes(1)fixincludes - Reducera antalet #include i KDE-k\(:allkodsfiler
gramps(1)Gramps - Genealogical Research and Analysis Management Programming System.
groff_mmse(7)groff_mmse - svenska \(rqmemorandum\(rq makro f\(:or GNU roff
⇧ Top