Linux repositories inspector

man-pages-pl - Polish man pages from the Linux Documentation Project

Manual pages from the Linux Documentation Project, translated into Polish.
0.7
Fedora iconFedora 28
Fedora iconFedora 29
Fedora iconFedora 30
Fedora iconFedora 31
Fedora iconFedora rawhide
0.3
CentOS iconCentOS 7.7.1908
DistributionVersionSincePackageInstalledPackager
CentOS iconCentOS 7.7.1908 osrpm1:0.3-4.el72020-01-072.96 MiB2.83 MiBCentOS BuildSystem
Fedora iconFedora 28 releases/Everything-osrpm1:0.7-5.fc282019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 28 releases/Server-osrpm1:0.7-5.fc282019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 28 releases/Workstation-osrpm1:0.7-5.fc282019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 29 releases/Everything-osrpm1:0.7-6.fc292019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 29 releases/Server-osrpm1:0.7-6.fc292019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 29 releases/Workstation-osrpm1:0.7-6.fc292019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 29 releases-test/Everything-osrpm1:0.7-6.fc292019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 29 releases-test/Server-osrpm1:0.7-6.fc292019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 29 releases-test/Workstation-osrpm1:0.7-6.fc292019-01-143.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 30 releases/Everything-osrpm1:0.7-7.fc302019-06-173.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 30 releases/Server-osrpm1:0.7-7.fc302019-06-173.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 30 releases/Workstation-osrpm1:0.7-7.fc302019-06-173.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 30 releases-test/Server-osrpm1:0.7-7.fc302019-06-173.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 30 releases-test/Workstation-osrpm1:0.7-7.fc302019-06-173.33 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 31 releases/Everything-osrpm1:0.7-8.fc312020-01-073.3 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora 31 releases/Server-osrpm1:0.7-8.fc312020-01-073.3 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora rawhide development/Everything-osrpm1:0.7-10.fc332020-03-123.3 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora rawhide development/Server-osrpm1:0.7-10.fc332020-03-123.3 MiB3.25 MiBFedora Project
Fedora iconFedora rawhide development/Workstation-osrpm1:0.7-8.fc312019-08-033.3 MiB3.25 MiBFedora Project

Manual pages

ac(1) - Polski

ac - wypisuje statystyki odnośnie czasu połączenia użytkowników

ar(1) - Polski

ar - utwórz, modyfikuj i ekstrahuj z archiwów.

arch(1) - Polski

arch - wypisuje architekturę komputera (jak uname -m)

as(1) - Polski

GNU as - przenośny asembler GNU

ascii-xfr(1) - Polski

ascii-xfr - podeślij/pobierz pliki przy użyciu protokołu ASCII

at(1) - Polski

at, batch, atq, atrm - kolejkuje, sprawdza lub usuwa zadania do późniejszego wykonania

base64(1) - Polski

base64 - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

basename(1) - Polski

basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików

bash(1) - Polski

bash - GNU Bourne-Again SHell

bc(1) - Polski

bc - język kalkulatora dowolnej precyzji

biff(1) - Polski

biff - Zostań poinformowany, jeśli przyjdzie poczta i od kogo ona jest

bison(1) - Polski

bison - generator parserów w wersji GNU (zastępuje program yacc)

bsd-mailx(1) - Polski

mail, mailx, Mail - wysyła i odbiera pocztę

bsd-write(1) - Polski

write - wysyła komunikat do innego użytkownika

bzip2(1) - Polski

bzip2, bunzip2 - sortujący bloki kompresor/dekompresor plików, v1.0.6
bzcat - dekompresuje pliki na standardowe wyjście
bzip2recover - odzyskuje dane z uszkodzonych plików bzip2

cancel(1) - Polski

cancel - wysyła żądania anulowania do usługi druku LPRng

captoinfo(1) - Polski

captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo

cat(1) - Polski

cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

chattr(1) - Polski

chattr - zmienia atrybuty plików w linuksowym systemie plików

chcon(1) - Polski

chcon - zmienia kontekst bezpieczeństwa pliku

chgrp(1) - Polski

chgrp - zmienia grupę właścicieli plików

chkdupexe(1) - Polski

chkdupexe - znajduje dublujące się pliki wykonywalne

chmod(1) - Polski

chmod - zmienia prawa dostępu do pliku

chown(1) - Polski

chown - zmienia właściciela i grupę pliku

cjpeg(1) - Polski

cjpeg - konwersja plików graficznych do formatu JPEG

cksum(1) - Polski

cksum - liczy sumę kontrolną i bajty pliku

clear(1) - Polski

clear - czyści ekran terminala

cmp(1) - Polski

cmp - porównuje dwa pliki bajt po bajcie

col(1) - Polski

col - filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

colcrt(1) - Polski

colcrt - filtruje wyjście nroff do przeglądania na CRT

colrm(1) - Polski

colrm - usuwanie kolumn z pliku

comm(1) - Polski

comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

compress(1) - Polski

compress, uncompress, zcat - kompresuj i dekompresuj dane (wersja 4.1)

cp(1) - Polski

cp - kopiuje pliki i katalogi

crontab(1) - Polski

crontab - zarządzanie plikami crontab należącymi do użytkowników (Vixie Cron)

csplit(1) - Polski

csplit - dzieli plik na części według wierszy kontekstu

cut(1) - Polski

cut - usuwa sekcje z każdego wiersza plików

date(1) - Polski

date - wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy

dc(1) - Polski

dc - kalkulator dowolnej precyzji

dd(1) - Polski

dd - konwertuje i kopiuje plik

df(1) - Polski

df - informuje o użyciu przestrzeni dyskowej systemu plików

dialog(1) - Polski

dialog - wyświetla dialogi ze skryptów powłoki

diff(1) - Polski

diff - porównuje pliki wiersz po wierszu

diff3(1) - Polski

diff3 - porównuje trzy pliki wiersz po wierszu

dir(1) - Polski

dir - wyświetla zawartość katalogu

dircolors(1) - Polski

dircolors - konfiguruje kolory dla ls

dirname(1) - Polski

dirname - usuwa niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

djpeg(1) - Polski

djpeg - dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego

dmesg(1) - Polski

dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra

du(1) - Polski

du - szacuje użycie miejsca na dysku

dumpkeys(1) - Polski

dumpkeys - wypisz tabele translacji klawiatury

dxpc(1) - Polski

dxpc - różnicowy kompresor protokołu X

echo(1) - Polski

echo - wyświetla wiersz tekstu

ed(1) - Polski

ed, red - edytor tekstu

eject(1) - Polski

eject - wysuwanie wyjmowalnego nośnika

env(1) - Polski

env - uruchamia program w zmienionym środowisku

expand(1) - Polski

expand - konwertuje znaki tabulacji na spacje

expr(1) - Polski

expr - wykonuje obliczenia wyrażenia

factor(1) - Polski

factor - wypisuje czynniki pierwsze danej liczby

false(1) - Polski

false - nie robi niczego, zwraca błąd

file(1) - Polski

file - określa typ pliku

find(1) - Polski

find - szuka plików w hierarchii katalogowej

finger(1) - Polski

finger - program do sprawdzania informacji o użytkowniku

flex(1) - Polski

flex - szybki generator analizatora leksykalnego

fmt(1) - Polski

fmt - prosty program formatujący tekst

fold(1) - Polski

fold - zawija każdy wiersz wejściowy aby pasował do określonej szerokości

formail(1) - Polski

formail - program do zmiany formatu listów (e-mail)

forward(1) - Polski

forward - przekazuje nową pocztę do jednego lub więcej adresów

free(1) - Polski

free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie

ftp(1) - Polski

ftp - ARPANET’owy program do przesyłania plików

fuser(1) - Polski

fuser - podaje procesy korzystające z plików lub gniazd

gawk(1) - Polski

gawk - język wyszukiwania i przetwarzania wzorców.

gdb(1) - Polski

gdb - Debugger GNU

getlist(1) - Polski

getlist - pobierz listę z serwera NNTP

getopt(1) - Polski

getopt - analizuj opcje linii komend

grep(1) - Polski

grep, egrep, fgrep, rgrep - wypisuje wiersze pasujące do wzorca

groff(1) - Polski

groff - front-end systemu formatowania dokumentów groff

groups(1) - Polski

groups - wyświetla grupy, w których jest użytkownik

gs(1) - Polski

gs - Aladdin Ghostscript wersja 3.0 -- interpreter/przeglądarka

gzexe(1) - Polski

gzexe - kompresuje pliki wykonywalne

gzip(1) - Polski

gzip, gunzip, zcat - kompresuje i dekompresuje pliki

head(1) - Polski

head - wypisuje początek plików

hexdump(1) - Polski

hexdump - zrzut ascii, dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy

hman(1) - Polski

hman - przeglądanie stron podręcznika ekranowego

host(1) - Polski

host - wyszukuje nazwy hostów, używając serwerów domen

hostid(1) - Polski

hostid - wypisuje numeryczny identyfikator bieżącego hosta

id(1) - Polski

id - wyświetla rzeczywiste i efektywne identyfikatory użytkownika i grupy

igawk(1) - Polski

igawk - gawk z plikami włączanymi

info(1) - Polski

info - odczytuje dokumenty Info

install(1) - Polski

install - kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

intro(1) - Polski

intro - wprowadzenie do poleceń użytkownika

ipcmk(1) - Polski

ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

ipcrm(1) - Polski

ipcrm - usuwa określone zasoby IPC

ipcs(1) - Polski

ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

isoinfo(1) - Polski

devdump, isoinfo, isovfy, isodump - Programy użytkowe do zrzucania i weryfikacji obrazów iso9660.

jed(1) - Polski

jed - edytor dla programistów

joe(1) - Polski

joe - "własny edytor Joe’go" (Joe’s Own Editor)

join(1) - Polski

join - łączy wiersze dwóch plików według wspólnych pól

kbd_mode(1) - Polski

kbd_mode - zgłoś, lub ustaw tryb klawiatury

kill(1) - Polski

kill - wysyła sygnał do procesu

killall(1) - Polski

killall - kończy procesy o danej nazwie

ksh(1) - Polski

ksh - Publiczna implementacja powłoki Korna

last(1) - Polski

last, lastb - pokazuje listę ostatnio zalogowanych użytkowników

latex(1) - Polski

latex - strukturalne formatowanie i składanie tekstu

ldd(1) - Polski

ldd - wyświetla zależności od obiektów dzielonych

less(1) - Polski

less - przeciwieństwo more

lesskey(1) - Polski

lesskey - określ przypisanie klawiszy dla less

lftpget(1) - Polski

lftpget - pobieranie plików poprzez FTP za pomocą lftp

licq(1) - Polski

licq - klient ICQ dla X11

line(1) - Polski

line - odczytuje jeden wiersz

link(1) - Polski

link - wywołuje funkcję link do utworzenia dowiązania do pliku

links(1) - Polski

links - Tekstowa przeglądarka WWW w stylu Lynx’a

ln(1) - Polski

ln - tworzy dowiązania między plikami

loadkeys(1) - Polski

loadkeys - ładowanie tablic translacji klawiatury

locate.findutils(1) - Polski

locate - wyszukuje pliki w okresowo aktualizowanej bazie danych

logger(1) - Polski

logger - powłokowy interfejs do systemowego modułu zapisu dziennika syslog(3)

logname(1) - Polski

logname - wyświetla nazwę zgłoszeniową użytkownika

look(1) - Polski

look - wyświetla wiersze zaczynające się od podanego łańcucha

lp(1) - Polski

lp - wysyła żądania do usługi druku LPRng

lpbanner(1) - Polski

lpbanner - tekstowa strona nagłówkowa
pclbanner - strona nagłówkowa w formacie pcl
psbanner - strona nagłówkowa w formacie PostScript

lpf(1) - Polski

lpf - ogólny filtr drukarki

lpq(1) - Polski

lpq - program badający kolejkę buforowania druku

lpr(1) - Polski

lpr - drukowanie off line

lprm(1) - Polski

lprm - usuń zadania z kolejki buforowania drukarki

lpstat(1) - Polski

lpstat - wypisuje informację o stanie usług drukowania LP

ls(1) - Polski

ls - wypisuje zawartość katalogu

lsattr(1) - Polski

lsattr - wypisuje atrybuty plików z linuksowego systemu plików ext2

lscpu(1) - Polski

lscpu - wyświetla informacje o architekturze procesora

lynx(1) - Polski

lynx - przeglądarka WWW

make(1) - Polski

make - narzędzie GNU make do obsługi grup programów

man2html(1) - Polski

man2html - formatuje stronę man w html-u

mattrib(1) - Polski

mattrib - zmienia atrybuty plików MS-DOS

mawk(1) - Polski

mawk - język wyszukiwania wzorców i przetwarzania tekstu

mbadblocks(1) - Polski

mbadblocks - testuje dyskietki i oznacza błędne bloki w FAT

mcat(1) - Polski

mcat - zrzuca surowy obraz dyskietki

mcd(1) - Polski

mcd - zmienia katalog MS-DOS

mcedit(1) - Polski

mcedit - terminalowy edytor tekstowy dla systemów Unixowych

mcopy(1) - Polski

mcopy - kopiuje pliki pomiędzy MS-DOS-em a Uniksem

md5sum(1) - Polski

md5sum - oblicza i sprawdza skrót MD5

mdel(1) - Polski

mdel - usuwanie pliku MS-DOS

mdeltree(1) - Polski

mdeltree - rekurencyjne usuwanie katalogu MS-DOS wraz z zawartością

mdir(1) - Polski

mdir - wyświetlenie katalogu MS-DOS

mdu(1) - Polski

mdu - wyświetlanie ilości miejsca zajmowanego przez katalog MS-DOS

merge(1) - Polski

merge - trójstronne scalanie plików

mesg(1) - Polski

mesg - wyświetla (lub nie wyświetla) wiadomości od innych użytkowników

mformat(1) - Polski

mformat - dodaje system plików MS-DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki

minfo(1) - Polski

minfo - wyświetla parametry systemu plików MS-DOS

mkdir(1) - Polski

mkdir - tworzy katalogi

mkfifo(1) - Polski

mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

mkmanifest(1) - Polski

mkmanifest - tworzenie listy nazw plików i ich odpowiedników DOS-owych w formacie 8+3

mknod(1) - Polski

mknod - tworzy pliki specjalne: blokowe lub znakowe

mktemp(1) - Polski

mktemp - tworzy plik lub katalog tymczasowy

mlabel(1) - Polski

mlabel - nadaje etykietę dysku MS-DOS

mmd(1) - Polski

mmd - tworzenie podkatalogu MS-DOS

mmount(1) - Polski

mmount - montuje (dołącza) dysk MS-DOS

mmove(1) - Polski

mmove - przesuwa lub zmienia nazwę pliku lub katalogu MS-DOS

monitor(1) - Polski

monitor - otrzymuj informację logu z LPD

more(1) - Polski

more - filtrowa przeglądarka plików do CRT

mpartition(1) - Polski

mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

mrd(1) - Polski

mrd - usuwa podkatalog MS-DOS

mren(1) - Polski

mren - zmienia nazwę istniejącego pliku MS-DOS

mshowfat(1) - Polski

mshowfat - wyświetla klastry FAT przynależne do pliku

mt-gnu(1) - Polski

mt - sterowanie działaniem napędu taśm magnetycznych

mtools(1) - Polski

mtools - narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie

mtoolstest(1) - Polski

mtoolstest - sprawdza i wyświetla konfigurację mtools

mtype(1) - Polski

mtype - wyświetla zawartość pliku MSDOS

mutt(1) - Polski

mutt - agent pocztowy użytkownika (MUA)

mutt-org(1) - Polski

mutt - agent pocztowy użytkownika (MUA)

mv(1) - Polski

mv - przenosi (przemianowuje) pliki

mzip(1) - Polski

mzip - zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napędu Zip/Jaz

netkit-ntalk(1) - Polski

talk - wymiana pisanej na bieżąco informacji z innym użytkownikiem

nice(1) - Polski

nice - uruchamia program ze zmodyfikowanym priorytetem planisty

nl(1) - Polski

nl - numeruje wiersze plików

nohup(1) - Polski

nohup - uruchamia polecenie niewrażliwe na zawieszenie wykonywania, z wyjściem skierowanym na non-tty

nproc(1) - Polski

nproc - wypisuje liczbę dostępnych procesorów

nroff(1) - Polski

nroff - emulacja komend nroff przy użyciu groffa

numfmt(1) - Polski

numfmt - przetwarza liczby z/na postać czytelną dla człowieka

od(1) - Polski

od - zrzuca pliki w formacie ósemkowym i innych

ogonkify(1) - Polski

ogonkify - międzynarodowe wsparcie PostScriptu

paste(1) - Polski

paste - skleja wiersze z plików

patch(1) - Polski

patch - dołącz plik różnicowy do oryginału

pathchk(1) - Polski

pathchk - sprawdza, czy nazwy plików są prawidłowe bądź przenośne

pbmtoascii(1) - Polski

pbmtoascii - przekształca mapę bitową w grafikę ASCII

perl(1) - Polski

perl - Praktyczny język ekstrakcji i raportowania

perldata(1) - Polski

perldata - typy danych Perla

perlfunc(1) - Polski

perlfunc - Wbudowane funkcje perla

perlop(1) - Polski

perlop - operatory perla i priorytety

perlref(1) - Polski

perlref - odwołania i zagnieżdżone struktury danych w Perlu

perlsyn(1) - Polski

perlsyn - Składnia perla

pico.alpine(1) - Polski

pico - prosty edytor tekstu w stylu Pine

pinky(1) - Polski

pinky - lekki finger

pr(1) - Polski

pr - konwertuje pliki tekstowe do drukowania

printenv(1) - Polski

printenv - wyświetla całość lub część środowiska

printf(1) - Polski

printf - formatuje i wypisuje dane

procmail(1) - Polski

procmail - autonomiczny procesor poczty

ps(1) - Polski

ps - zgłasza status procesu

psbook(1) - Polski

psbook - przekształca strony pliku postscriptowego w sygnatury

psmerge(1) - Polski

psmerge - filtr, łączący kilka plików postscriptowych w jeden

psnup(1) - Polski

psnup - wiele stron na arkusz

psresize(1) - Polski

psresize - wiele stron na arkuszu

psselect(1) - Polski

psselect - wybiera z pliku postscriptowego strony

pstops(1) - Polski

pstops - przetasuj strony pliku postscriptowego

pstree(1) - Polski

pstree - wyświetla drzewo procesów

ptx(1) - Polski

ptx - tworzy indeks permutacyjny z zawartości pliku

pwd(1) - Polski

pwd - wypisuje nazwę bieżącego katalogu roboczego

quota(1) - Polski

quota - wypisanie zużycia i ograniczeń zasobów dyskowych

ranlib(1) - Polski

ranlib - generuj indeks dla archiwum.

rbash(1) - Polski

rbash - powłoka okrojona, patrz bash(1)

readlink(1) - Polski

readlink - wypisuje cele dowiązań symbolicznych lub kanoniczne nazwy plików

realpath(1) - Polski

realpath - wypisuje rozwiązaną ścieżkę

renice(1) - Polski

renice - poprawia priorytet działającego procesu

rev(1) - Polski

rev - odwraca kolejność znaków w wierszach

rm(1) - Polski

rm - usuwa pliki lub katalogi

rman(1) - Polski

PolyglotMan, rman - odwrotna kompilacja stron podręcznika z postaci sformatowanej do różnych formatów źródłowych: ASCII, roff, TkMan, Tk, Sections, HTML, SGML, MIME, LaTeX, LaTeX2e, RTF, POD.

rmdir(1) - Polski

rmdir - usuwa puste katalogi

runcon(1) - Polski

runcon - uruchamia polecenie w określonym kontekście bezpieczeństwa

scp(1) - Polski

scp - bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

screen(1) - Polski

screen - menedżer ekranu z emulacją VT100/ANSI

script(1) - Polski

script - tworzy maszynopis sesji

sdiff(1) - Polski

sdiff - interaktywne scalanie różnic między plikami

sed(1) - Polski

sed - edytor strumieniowy do filtrowania i przekształcania tekstu

seq(1) - Polski

seq - wypisuje kolejne liczby

setfdprm(1) - Polski

setfdprm - ustawia zadane przez użytkownika parametry dyskietki

setleds(1) - Polski

setleds - ustaw diody klawiatury

setterm(1) - Polski

setterm - ustawia atrybuty terminala

sgml2info(1) - Polski

sgml2info - twórz wyjście GNU info z pliku źródłowego SGML

sgml2txt(1) - Polski

sgml2txt - twórz zwykły tekst z pliku źródłowego SGML

sha1sum(1) - Polski

sha1sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA1

sha224sum(1) - Polski

sha224sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA224

sha256sum(1) - Polski

sha256sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA256

sha384sum(1) - Polski

sha384sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA384

sha512sum(1) - Polski

sha512sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA512

shred(1) - Polski

shred - nadpisuje każdy plik aby ukryć jego zawartość i opcjonalnie usuwa go

shuf(1) - Polski

shuf - tworzy losowe permutacje

sleep(1) - Polski

sleep - pauzuje przez podany czas

slrn(1) - Polski

slrn - Łatwy w użyciu czytnik news oparty o NNTP

smbclient(1) - Polski

smbclient - klient zasobów SMB/CIFS podobny do ftp

soelim(1) - Polski

soelim - interpretuje żądania .so w wejściu groff

sort(1) - Polski

sort - sortuje wiersze plików tekstowych

split(1) - Polski

split - dzieli pliki na części

startx(1) - Polski

startx - inicjuje sesję X

stat(1) - Polski

stat - wyświetla status pliku lub systemu plików

stdbuf(1) - Polski

stdbuf - uruchamia polecenie ze zmodyfikowanymi operacjami buforowania jego standardowych strumieni

strace(1) - Polski

strace - śledź wywołania systemowe i sygnały

strings(1) - Polski

strings - drukuj łańcuchy drukowalnych znaków z plików

strip(1) - Polski

strip - Usuń symbole z plików obiektowych

stty(1) - Polski

stty - zmienia i wyświetla ustawienia wierszy terminala

sum(1) - Polski

sum - sprawdza sumę kontrolną i liczy bloki pliku

sync(1) - Polski

sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

tac(1) - Polski

tac - łączy i wyświetla odwrócone pliki

tail(1) - Polski

tail - wypisuje końcową część plików

tar(1) - Polski

tar - tar - wersja GNU programu archiwizującego tar

tbl(1) - Polski

tbl - formatuj tabele dla troff

tclsh(1) - Polski

tclsh - Prosta powłoka zawierająca interpreter Tcl

tee(1) - Polski

tee - czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście oraz do pliku

tempfile(1) - Polski

tempfile - w bezpieczny sposób tworzy plik tymczasowy

test(1) - Polski

test - sprawdza typy plików i porównuje wartości

timeout(1) - Polski

timeout - uruchamia polecenie z limitem czasu

top(1) - Polski

top - wyświetl najważniejsze procesy CPU

touch(1) - Polski

touch - zmienia czas pliku

tput(1) - Polski

tput - inicjalizuj terminal lub pytaj bazę terminfo

tr(1) - Polski

tr - zamienia lub usuwa znaki

true(1) - Polski

true - nie robi niczego, zwraca sukces

truncate(1) - Polski

truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

tset(1) - Polski

tset - inicjalizacja terminala

tsort(1) - Polski

tsort - wykonuje sortowanie topologiczne

tty(1) - Polski

tty - wypisuje nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego wejścia

ul(1) - Polski

ul - podkreślanie tekstu

uname(1) - Polski

uname - wyświetla informacje o systemie

unexpand(1) - Polski

unexpand - zamienia spacje na tabulacje

uniq(1) - Polski

uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

unlink(1) - Polski

unlink - wywołuje funkcję unlink w celu usunięcia podanego pliku

unrar-nonfree(1) - Polski

unrar - rozpakowuje pliki z archiwów rar

updatedb.findutils(1) - Polski

updatedb - aktualizuj bazę danych z nazwami plików

uptime(1) - Polski

uptime - wskazuje jak długo system jest włączony

users(1) - Polski

users - wypisuje nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na komputerze

uucp(1) - Polski

uucp - Unix to Unix copy (kopiowanie z Unixa na Unix)

uux(1) - Polski

uux - Zdalne wywołanie polecenia poprzez UUCP

vdir(1) - Polski

vdir - wypisuje zawartość katalogu w długim formacie

vlock(1) - Polski

vlock - program do blokowania wirtualnej konsoli

w.procps(1) - Polski

w - pokazuje kto jest zalogowany i co robi

wall(1) - Polski

wall - wysyła wiadomość do użytkowników

wc(1) - Polski

wc - wypisuje liczbę wierszy, słów i bajtów każdego z plików

wdiff(1) - Polski

wdiff - wyświetla różnice w wyrazach między plikami tekstowymi

wget(1) - Polski

wget - nieinteraktywny program do pobierania z sieci

whereis(1) - Polski

whereis - znajdź pliki binarne, źródłowe i strony podręcznika dla danego polecenia

which(1) - Polski

which - lokalizuje polecenie

who(1) - Polski

who - pokazuje kto jest zalogowany

whoami(1) - Polski

whoami - wypisuje efektywny identyfikator użytkownika

x86_64-linux-gnu-ranlib(1) - Polski

ranlib - generuje indeks archiwum

x86_64-linux-gnu-strings(1) - Polski

strings - drukuje łańcuchy drukowalnych znaków z plików

x86_64-linux-gnu-strip(1) - Polski

strip - Usuwa symbole z plików obiektowych

xargs(1) - Polski

xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego wejścia

xbmtopbm(1) - Polski

xbmtopbm - tworzy przenośną bitmapę (.pbm) z bitmapy typu X11 lub X10

ximtoppm(1) - Polski

ximtoppm - tworzy przenośną pixmapę (.ppm) z pliku Xim

xinit(1) - Polski

xinit - program inicjujący system X Window

xpmtoppm(1) - Polski

xpmtoppm - tworzy przenośną pixmapę (.ppm) z pixmapy X11

xvminitoppm(1) - Polski

xvminitoppm - tworzy przenośną pixmapę (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV

xwd(1) - Polski

xwd - zrzuca obraz okna X

xwdtopnm(1) - Polski

xwdtopnm - utwórz przenośną mapę (.p?m) z pliku .xwd w wersji X10 lub X11

yacc(1) - Polski

Yacc - generator analizatorów składni LALR(1)

ybmtopbm(1) - Polski

ybmtopbm - tworzy przenośną bitmapę (pbm) z pliku typu "face"

yes(1) - Polski

yes - wypisuje łańcuch bez końca, aż nie zostanie zabity

ypcat(1) - Polski

ypcat - wypisuje zawartości mapy NIS

yuvsplittoppm(1) - Polski

yuvsplittoppm - przekształca pliki typu Y, U i V do postaci przenośnej pixmapy (ppm)

yuvtoppm(1) - Polski

yuvtoppm - konwersja danych Abekas YUV do formatu .ppm

zdiff(1) - Polski

zcmp, zdiff - porównuje skompresowane pliki

zeisstopnm(1) - Polski

zeisstopnm - konwertuje plik zbieżnoogniskowy Zeissa do postaci przenośnej mapy

zforce(1) - Polski

zforce - przywraca rozszerzenie ".gz" plikom skompresowanym przez gzip

zgrep(1) - Polski

zgrep - przeszukuje (także skompresowane) pliki za pomocą wyrażenia regularnego

zipgrep(1) - Polski

zipgrep - przeszukuje pliki w archiwum ZIP znajdując wiersze pasujące do wzorca

zless(1) - Polski

zless - pełnoekranowy filtr do przeglądania skompresowanych plików tekstowych

zmore(1) - Polski

zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

znew(1) - Polski

znew - konwertuje pliki .Z do plików .gz

zsh(1) - Polski

zsh - Powłoka Z

lpr(1a) - Polski

lpr - drukowanie off line

lprm(1a) - Polski

lprm - usuwa zadania z kolejki buforowania wydruków

lptest(1a) - Polski

lptest - twórz test zniekształceń dla drukarki wierszowej

downtime(1fun) - Polski

downtime - wskazuje jak długo system jest wyłączony

mt(1L) - Polski

mt - sterowanie działaniem napędu taśm magnetycznych

alien(1p) - Polski

alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

forward(1q) - Polski

forward - przekaż nową pocztę do jednego lub więcej adresów

openssl(1ssl) - Polski

openssl - narzędzia wiersza poleceń do biblioteki OpenSSL

lbxproxy(1x) - Polski

lbxproxy - Wąskopasmowe proxy X (Low BandWidth X proxy)

accept(2) - Polski

accept - przyjmowanie połączenia na gnieździe

access(2) - Polski

access - sprawdzenie praw użytkownika do pliku

acct(2) - Polski

acct - włączenie/wyłączenie ewidencjonowania procesów

adjtimex(2) - Polski

adjtimex - dopasowanie zegara w jądrze

alarm(2) - Polski

alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

bdflush(2) - Polski

bdflush - uruchomienie, wypróżnienie lub dostrojenie demona wypróżniania buforów (bdflush)

bind(2) - Polski

bind - przywiązanie nazwy do gniazda

brk(2) - Polski

brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

cacheflush(2) - Polski

cacheflush - wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi

chdir(2) - Polski

chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego

chmod(2) - Polski

chmod, fchmod - zmiana praw do pliku

chown(2) - Polski

chown, fchown, lchown - zmiana właściciela pliku

chroot(2) - Polski

chroot - zmiana katalogu głównego

clone(2) - Polski

clone - utworzenie procesu potomnego

close(2) - Polski

close - zamknięcie deskryptora pliku

connect(2) - Polski

connect - inicjalizacja połączenia poprzez gniazdo

create_module(2) - Polski

create_module - tworzy wpis ładowalnego modułu

delete_module(2) - Polski

delete_module - usuwa wpis ładowalnego modułu.

dup(2) - Polski

dup, dup2 - powielenie deskryptora pliku

execve(2) - Polski

execve - uruchomienie programu

exit_group(2) - Polski

exit_group - kończy wszystkie wątki w procesie

fcntl(2) - Polski

fcntl - manipulacje na deskryptorze pliku

flock(2) - Polski

flock - założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku.

fork(2) - Polski

fork - utworzenie procesu potomnego

fsync(2) - Polski

fsync, fdatasync - synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu pliku z zapisanym na dysku

getdents(2) - Polski

getdents - pobranie wpisów z katalogu

getdomainname(2) - Polski

getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

getdtablesize(2) - Polski

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptorów

getgid(2) - Polski

getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

getgroups(2) - Polski

getgroups, setgroups - pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup dodatkowych

gethostid(2) - Polski

gethostid, sethostid - pobranie lub ustawienie unikalnego identyfikatora obecnej maszyny

gethostname(2) - Polski

gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

getitimer(2) - Polski

getitimer, setitimer - pobranie i ustawienie wartości czasomierza

getpagesize(2) - Polski

getpagesize - pobranie rozmiaru strony pamięci

getpeername(2) - Polski

getpeername - pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda

getpid(2) - Polski

getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

getpriority(2) - Polski

getpriority, setpriority - pobranie/ustawienie priorytetu programu podczas szeregowania zadań

getresuid(2) - Polski

getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy

getrlimit(2) - Polski

getrlimit, getrusage, setrlimit - pobranie/ustawienie limitów i zużycia zasobów

getsid(2) - Polski

getsid - pobranie identyfikatora sesji

getsockname(2) - Polski

getsockname - pobranie nazwy gniazda

getuid(2) - Polski

getuid, geteuid - pobranie tożsamości użytkownika

get_kernel_syms(2) - Polski

get_kernel_syms - pobranie udostępnionych symboli jądra i modułów

idle(2) - Polski

idle - powoduje pracę jałową (bezczynność) procesu 0

init_module(2) - Polski

init_module - inicjalizacja wpisu ładowalnego modułu

intro(2) - Polski

intro - wprowadzenie do wywołań systemowych

ioctl(2) - Polski

ioctl - sterowanie urządzeniem

ioperm(2) - Polski

ioperm - ustawienie uprawnień dla portu wejścia/wyjścia

iopl(2) - Polski

iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

ipc(2) - Polski

ipc - wywołania systemowe IPC z Systemu V

kill(2) - Polski

kill - wysłanie sygnału do procesu

killpg(2) - Polski

killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

link(2) - Polski

link - utworzenie nowej nazwy dla pliku

llseek(2) - Polski

_llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

lseek(2) - Polski

lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

mmap(2) - Polski

mmap, munmap - mapowanie lub usunięcie mapowania plików lub urządzeń w pamięci

msgctl(2) - Polski

msgctl - sterowanie kolejkami komunikatów Systemu V

msgget(2) - Polski

msgget - pobranie identyfikatora kolejki komunikatów Systemu V

msgop(2) - Polski

msgrcv, msgsnd - przekazywanie komunikatów kolejki Systemu V

nanosleep(2) - Polski

nanosleep - zatrzymanie wykonywania na określony czas

nfsservctl(2) - Polski

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

nice(2) - Polski

nice - zmiana priorytetu procesu

open(2) - Polski

open, creat - otwarcie i utworzenie pliku lub urządzenia

outb(2) - Polski

outb, outw, outl, outsb, outsw, outsl, inb, inw, inl, insb, insw, insl, outb_p, outw_p, outl_p, inb_p, inw_p, inl_p - wejście/wyjście portów

pause(2) - Polski

pause - oczekiwanie na sygnał

pipe(2) - Polski

pipe - utworzenie potoku

read(2) - Polski

read - odczyt z deskryptora pliku

readdir(2) - Polski

readdir - odczytanie wpisu w katalogu

readlink(2) - Polski

readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

readv(2) - Polski

readv, writev, preadv, pwritev - czytanie lub zapisywanie danych do wielu buforów

reboot(2) - Polski

reboot - przeładowanie systemu lub włączenie/wyłączenie Ctrl-Alt-Del

sched_get_priority_max(2) - Polski

sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu priorytetów statycznych

sched_rr_get_interval(2) - Polski

sched_rr_get_interval - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego procesu

sched_setparam(2) - Polski

sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań

sched_setscheduler(2) - Polski

sched_setscheduler, sched_getscheduler - ustawienie i pobranie algorytmu/parametrów szeregowania zadań

sched_yield(2) - Polski

sched_yield - oddanie procesora

select(2) - Polski

select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne zwielokrotnianie wejście/wyjście

semctl(2) - Polski

semctl - sterowanie semaforami Systemu V

semget(2) - Polski

semget - pobranie identyfikatora zestawu semaforów Systemu V

semop(2) - Polski

semop, semtimedop - operacje na semaforach Systemu V

setpgid(2) - Polski

setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - pobranie/ustawienie grupy procesów

setresuid(2) - Polski

setresuid, setresgid - ustawienie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy

setreuid(2) - Polski

setreuid, seteuid - ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID użytkownika lub grupy

shmctl(2) - Polski

shmctl - sterowanie segmentami pamięci dzielonej Systemu V

shmget(2) - Polski

shmget - utworzenie segmentu pamięci dzielonej Systemu V

shmop(2) - Polski

shmat, shmdt - operacje na segmentach pamięci dzielonej Systemu V

sigaction(2) - Polski

sigaction, rt_sigaction - bada i zmienia akcję sygnału

signal(2) - Polski

signal - obsługa sygnałów ANSI C

stat(2) - Polski

stat, fstat, lstat, fstatat - pobieranie stanu pliku

symlink(2) - Polski

symlink - tworzenie nowej nazwy dla pliku

sync(2) - Polski

sync, syncfs - zrzucenie buforów systemów plików na dysk

sysctl(2) - Polski

sysctl - odczyt/zapis parametrów systemu

sysfs(2) - Polski

sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

sysinfo(2) - Polski

sysinfo - zwraca informacje dotyczące systemu

time(2) - Polski

time - pobranie czasu w sekundach

times(2) - Polski

times - pobiera czasy procesów

truncate(2) - Polski

truncate, ftruncate - ustawienie długości pliku

umask(2) - Polski

umask - ustawia maskę tworzenia pliku

unimplemented(2) - Polski

afs_syscall, break, fattach, fdetach, ftime, getmsg, getpmsg, gtty, isastream, lock, madvise1, mpx, prof, profil, putmsg, putpmsg, security, stty, tuxcall, ulimit, vserver - niezaimplementowane wywołania systemowe

vm86(2) - Polski

vm86old, vm86 - wejście w tryb wirtualny 8086

wait(2) - Polski

wait, waitpid - oczekiwanie na zakończenie procesu

wait4(2) - Polski

wait3, wait4 - oczekiwanie na zakończenie procesu (styl BSD)

write(2) - Polski

write - zapisuje do deskryptora pliku

_exit(2) - Polski

_exit, _Exit - zakończenie bieżącego procesu

abort(3) - Polski

abort - awaryjne zakończenie procesu

abs(3) - Polski

abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej

acos(3) - Polski

acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus

acosh(3) - Polski

acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego

alloca(3) - Polski

alloca - przydzielanie pamięci, która jest automatycznie zwalniana

asin(3) - Polski

asin, asinf, asinl - funkcja arcus sinus

asinh(3) - Polski

asinh, asinhf, asinhl - funkcja odwrotna do sinusa hiperbolicznego

assert(3) - Polski

assert - przerwanie pracy programu, jeśli wyrażenie jest fałszywe

atan(3) - Polski

atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens

atan2(3) - Polski

atan2, atan2f, atan2l - funkcja arcus tangens dwóch zmiennych

atanh(3) - Polski

atanh, atanhf, atanhl - funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego

atexit(3) - Polski

atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu procesu

atof(3) - Polski

atof - przekształcenie łańcucha znaków na double

atoi(3) - Polski

atoi, atol, atoll - przekształcenie łańcucha znaków na liczbę całkowitą

basename(3) - Polski

basename, dirname - wydzielenie składników nazwy ścieżki

bcmp(3) - Polski

bcmp - porównanie ciągów bajtów

bcopy(3) - Polski

bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

bindresvport(3) - Polski

bindresvport - połączenie gniazda z uprzywilejowanym portem IP

bsearch(3) - Polski

bsearch - binarne przeszukiwanie posortowanej tablicy

bstring(3) - Polski

bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

btowc(3) - Polski

btowc - przekształca znak jednobajtowy na znak szeroki

btree(3) - Polski

btree - metoda dostępu do bazy btree

byteorder(3) - Polski

htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem bajtów

bzero(3) - Polski

bzero - wpisywanie bajtów o wartości zero

cabs(3) - Polski

cabs, cabsf, cabsl - wartość bezwzględna liczby zespolonej

cacos(3) - Polski

cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

canonicalize_file_name(3) - Polski

canonicalize_file_name - zwraca kanoniczną, absolutną ścieżkę pliku

catgets(3) - Polski

catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatów

catopen(3) - Polski

catopen, catclose - otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów

cbrt(3) - Polski

cbrt, cbrtf, cbrtl - pierwiastek sześcienny

ccos(3) - Polski

ccos, ccosf, ccosl - funkcja cosinus liczb zespolonych

ccosh(3) - Polski

ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

ceil(3) - Polski

ceil, ceilf, ceill - funkcja zaokrąglająca w górę: najmniejsza wartość całkowita nie mniejsza od argumentu

cexp(3) - Polski

cexp, cexpf, cexpl - zespolona funkcja wykladnicza

cimag(3) - Polski

cimag, cimagf, cimagl - zwracają część urojoną liczby zespolonej

clearenv(3) - Polski

clearenv - czyszczenie środowiska

clock(3) - Polski

clock - wyznaczanie czasu procesora

closedir(3) - Polski

closedir - zamknięcie strumienia katalogu

cmsg(3) - Polski

CMSG_ALIGN, CMSG_SPACE, CMSG_NXTHDR, CMSG_FIRSTHDR - dostęp do danych pomocniczych

confstr(3) - Polski

confstr - pobranie zmiennych łańcuchowych zależnych od konfiguracji

conj(3) - Polski

conj, conjf, conjl - wyliczanie liczby sprzężonej z liczbą zespoloną

copysign(3) - Polski

copysign - kopiowanie znaku liczby

cos(3) - Polski

cos, cosf, cosh - funkcja cosinus

cosh(3) - Polski

cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

cpow(3) - Polski

cpow, cpowf, cpowl - funkcje potęgowania liczb zespolonych

creal(3) - Polski

creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej

crypt(3) - Polski

crypt, crypt_r - szyfrowanie danych i haseł

csin(3) - Polski

csin, csinf, csinl - funkcja sinus liczb zespolonych

csinh(3) - Polski

csinh, csinhf, csinhl - sinus hiperboliczny liczb zespolonych

ctan(3) - Polski

ctan, ctanf, ctanl - funkcje tangensa liczb zespolonych

ctanh(3) - Polski

ctanh, ctanhf, ctanhl - tangens hiperboliczny liczb zespolonych

ctermid(3) - Polski

ctermid - pobranie nazwy terminala kontrolującego proces

ctime(3) - Polski

asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime, asctime_r, ctime_r, gmtime_r, localtime_r - konwersja daty i czasu do postaci czasu rozłożonego lub ASCII

daemon(3) - Polski

daemon - uruchamianie w tle

dbopen(3) - Polski

dbopen - metody dostępu do baz danych

difftime(3) - Polski

difftime - obliczanie różnicy czasu

div(3) - Polski

div, ldiv, lldiv, imaxdiv - obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb całkowitych

dlopen(3) - Polski

dlclose, dlerror, dlopen, dlsym - interfejs programisty dla dynamicznie konsolidującego loadera

drand48(3) - Polski

drand48, erand48, lrand48, nrand48, mrand48, jrand48, srand48, seed48, lcong48 - generowanie jednolicie rozłożonych liczb pseudolosowych

drem(3) - Polski

drem - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

dysize(3) - Polski

dysize - podaje liczbe dni zadanego roku

ecvt(3) - Polski

ecvt, fcvt - konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch

encrypt(3) - Polski

encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

erf(3) - Polski

erf, erff, erfl - funkcje błędu

errno(3) - Polski

errno - numer ostatniego błędu

exec(3) - Polski

execl, execlp, execle, execv, execvp, execvpe - uruchomienie pliku

exit(3) - Polski

exit - powoduje normalne zakończenie programu

exp(3) - Polski

exp, expf, expl - funkcja wykładnicza

exp10(3) - Polski

exp10, exp10f, exp10l - funkcja wykładnicza o podstawie 10

expm1(3) - Polski

expm1, expm1f, expm1l - funkcja wykładnicza minus 1

fabs(3) - Polski

fabs, fabsf, fabsl - wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

fclose(3) - Polski

fclose - zamknięcie strumienia

fcloseall(3) - Polski

fcloseall - zamknięcie wszystkich otwartych strumieni

fdim(3) - Polski

fdim, fdimf, fdiml - dodatnia różnica

fenv(3) - Polski

feclearexcept, fegetexceptflag, feraiseexcept, fesetexceptflag, fetestexcept, fegetenv, fegetround, feholdexcept, fesetround, fesetenv, feupdateenv, feenableexcept, fedisableexcept, fegetexcept - zaokrąglanie zmiennoprzecinkowe i obsługa wyjątków

ferror(3) - Polski

clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

fflush(3) - Polski

fflush - wypróżnienie buforów strumienia

ffs(3) - Polski

ffs, ffsl, ffsll - pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie

fgetgrent(3) - Polski

fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

fgetpwent(3) - Polski

fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

fgetwc(3) - Polski

fgetwc, getwc - odczytuje szeroki znak ze strumienia FILE

fgetws(3) - Polski

fgetws - odczytuje łańcuch szerokich znaków ze strumienia FILE

finite(3) - Polski

finite, finitef, finitel, isinf, isinff, isinfl, isnan, isnanf, isnanl - funkcje BSD do klasyfikacji liczb zmiennoprzecinkowych

flockfile(3) - Polski

flockfile, ftrylockfile, funlockfile - blokowanie strumienia FILE dla stdio

floor(3) - Polski

floor, floorf, floorl - największa wartość całkowita nie większa od argumentu

fmax(3) - Polski

fmax, fmaxf, fmaxl - wyznaczają maksimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

fmin(3) - Polski

fmin, fminf, fminl - wyznaczają minimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

fmod(3) - Polski

fmod, fmodf, fmodl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

fnmatch(3) - Polski

fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki

fopen(3) - Polski

fopen, fdopen, freopen - funkcje otwarcia strumienia

fpathconf(3) - Polski

fpathconf, pathconf - pobranie konfiguracji dla plików

fpclassify(3) - Polski

fpclassify, isfinite, isnormal, isnan, isinf - makra klasyfikacji liczb zmiennoprzecinkowych

fputwc(3) - Polski

fputwc, putwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

fputws(3) - Polski

fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

fread(3) - Polski

fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

frexp(3) - Polski

frexp - konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i całkowitą

fseek(3) - Polski

fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

fseeko(3) - Polski

fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

ftime(3) - Polski

ftime - zwraca datę i czas

ftok(3) - Polski

ftok - przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komunikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V

fwide(3) - Polski

fwide - ustawienie i określenie orientacji strumienia FILE

gcvt(3) - Polski

gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

getaddrinfo(3) - Polski

getaddrinfo - tłumaczenie adresów i usług sieciowych

getcwd(3) - Polski

getcwd, get_current_dir_name, getwd - odczytanie bieżącego katalogu roboczego

getdate(3) - Polski

getdate() - przekształca łańcuch w strukturę struct tm

getdirentries(3) - Polski

getdirentries - odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od systemu plików

getdtablesize(3) - Polski

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

getenv(3) - Polski

getenv - odczytanie zmiennej środowiska

getgrent(3) - Polski

getgrent, setgrent, endgrent - odczytanie wpisu z pliku grup

getgrnam(3) - Polski

getgrnam, getgrnam_r, getgrgid, getgrgid_r - odczytanie wpisu z pliku grup

gethostbyname(3) - Polski

gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, gethostent, endhostent, h_errno, herror, hstrerror, gethostbyaddr_r, gethostbyname2, gethostbyname2_r, gethostbyname_r, gethostent_r - zwraca wpis sieciowy komputera

gethostid(3) - Polski

gethostid, sethostid - pobranie lub ustawienie unikatowego identyfikatora obecnej maszyny

getipnodebyname(3) - Polski

getipnodebyname, getipnodebyaddr, freehostent - określenie nazw i adresów sieciowych hosta

getline(3) - Polski

getline, getdelim - wprowadzanie łańcuchów rozgraniczonych

getloadavg(3) - Polski

getloadavg - odczytanie wartości średniego obciążenia systemu

getlogin(3) - Polski

getlogin, getlogin_r, cuserid - odczytanie nazwy użytkownika

getmntent(3) - Polski

getmntent, setmntent, addmntent, endmntent, hasmntopt, getmntent_r - odczytanie wpisu z pliku deskryptorów systemów plików

getnameinfo(3) - Polski

getnameinfo - tłumaczenie adresu na nazwę w sposób niezależny od protokołu

getnetent(3) - Polski

getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - odczytanie wpisu dotyczącego sieci

getpass(3) - Polski

getpass - wczytanie hasła

getprotoent(3) - Polski

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - odczytanie wpisu dotyczącego protokołu

getpw(3) - Polski

getpw - rekonstrukcja wpisu z pliku passwd.

getpwent(3) - Polski

getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

getpwnam(3) - Polski

getpwnam, getpwnam_r, getpwuid, getpwuid_r - odczytanie wpisu z pliku hasel

getrpcent(3) - Polski

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent - odczytanie wpisu dotyczącego RPC

getrpcport(3) - Polski

getrpcport - zwraca numer portu RPC

gets(3) - Polski

gets - pobiera łańcuch ze standardowego wejścia (PRZESTARZAŁE)

getservent(3) - Polski

getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent - odczytanie wpisu dotyczącego usługi

getumask(3) - Polski

getumask - zwraca maskę tworzenia plików

getusershell(3) - Polski

getusershell, setusershell, endusershell - odczytanie dozwolonej powłoki użytkownika

getutent(3) - Polski

getutent, getutid, getutline, pututline, setutent, endutent, utmpname - dostęp do wpisów pliku utmp

getw(3) - Polski

getw, putw - odczytywanie i wyprowadzanie słów (wartości typu int)

getwchar(3) - Polski

getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

glob(3) - Polski

glob, globfree - znalezienie ścieżek odpowiadających wzorcowi, zwolnienie pamięć z glob()

hypot(3) - Polski

hypot, hypotf, hypotl - funkcja odległości euklidesowej

index(3) - Polski

index, rindex - lokalizuje znak w łańcuchu

INFINITY(3) - Polski

INFINITY, NAN, HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL - stałe zmiennoprzecinkowe

intro(3) - Polski

intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

isinf(3) - Polski

isinf, isnan, finite - sprawdzanie nieskończoności lub czy wartość nie jest liczbą (NaN)

j0(3) - Polski

j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl - funkcje Bessela pierwszego rodzaju

log(3) - Polski

log, logf, logl - funkcja logarytmu naturalnego

log10(3) - Polski

log10, log10f, log10l - funkcja logarytmu dziesiętnego

log1p(3) - Polski

log1p, log1pf, log1pl - logarytm z 1 plus argument

longjmp(3) - Polski

longjmp, siglongjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu

lrint(3) - Polski

lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

lround(3) - Polski

lround, lroundf, lroundl, llround, llroundf, llroundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej w stronę na zewnątrz od zera

malloc(3) - Polski

malloc, free, calloc, realloc - przydziela i zwalnia pamięć dynamiczną

mbtowc(3) - Polski

mbtowc - przekształca ciąg wielobajtowy na znak szeroki

MB_CUR_MAX(3) - Polski

MB_CUR_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w bieżącym ustawieniu językowym

MB_LEN_MAX(3) - Polski

MB_LEN_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w jakimkolwiek ustawieniu językowym

memccpy(3) - Polski

memccpy - kopiuje obszar pamięci

memchr(3) - Polski

memchr, memrchr, rawmemchr - szukanie znaku w pamięci

memcmp(3) - Polski

memcmp - porównuje obszary pamięci

memcpy(3) - Polski

memcpy - kopiuje obszar pamięci

memmove(3) - Polski

memmove - kopiuje obszar pamięci

memset(3) - Polski

memset - wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

nan(3) - Polski

nan, nanf, nanl - zwracają wartość "nie jest liczbą"

popen(3) - Polski

popen, pclose - we/wy procesu

pow(3) - Polski

pow, powf, powl - funkcja potęgowa

pow10(3) - Polski

pow10, pow10f, pow10l - funkcja potęgowa o podstawie 10

puts(3) - Polski

fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

qsort(3) - Polski

qsort, qsort_r - sortuje tablicę

raise(3) - Polski

raise - wysłanie sygnału do procesu wywołującego

rand(3) - Polski

rand, srand - generator liczb losowych.

random(3) - Polski

random, srandom, initstate, setstate - generator liczb losowych

remainder(3) - Polski

drem, dremf, dreml, remainder, remainderf, remainderl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

re_comp(3) - Polski

re_comp, re_exec - funkcje kompilacji wyrażeń regularnych w wersji BSD

rint(3) - Polski

nearbyint, nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

round(3) - Polski

round, roundf, roundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej z omijaniem zera

rquota(3) - Polski

rquota - implementuje kwoty na odległych maszynach

setjmp(3) - Polski

setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

sin(3) - Polski

sin, sinf, sinl - funkcja sinus

sinh(3) - Polski

sinh, sinhf, sinhl - funkcja sinus hiperboliczny

sqrt(3) - Polski

sqrt, sqrtf, sqrtl - funkcja pierwiastka kwadratowego

stdarg(3) - Polski

stdarg, va_start, va_arg, va_end, va_copy - listy zmiennych argumentów

strcat(3) - Polski

strcat, strncat - połączenie dwóch łańcuchów

strchr(3) - Polski

strchr, strrchr, strchrnul - lokalizuje znak w ciągu

strcpy(3) - Polski

strcpy, strncpy - kopiuje łańcuch znaków

strdup(3) - Polski

strdup, strndup, strdupa, strndupa - powielenie łańcucha

strfry(3) - Polski

strfry - randomizacja łańcucha

string(3) - Polski

stpcpy, strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup, strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - operacje na łańcuchach znaków

strlen(3) - Polski

strlen - obliczenie długość łańcucha

strsignal(3) - Polski

strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

strspn(3) - Polski

strspn, strcspn - zwracanie długości początkowego podłańcucha

strstr(3) - Polski

strstr, strcasestr - szukanie podciągu

strtok(3) - Polski

strtok, strtok_r - wydzielanie słów z łańcuchów

sysconf(3) - Polski

sysconf - pobieranie informacje o konfiguracji w trakcie uruchomienia

tan(3) - Polski

tan, tanf, tanl - funkcja tangens

tanh(3) - Polski

tanh, tanhf, tanhl - funkcja tangens hiperboliczny

tgamma(3) - Polski

tgamma, tgammaf, tgammal - prawdziwa funkcja gamma

toascii(3) - Polski

toascii - przekształca znak na ASCII

toupper(3) - Polski

toupper, tolower, toupper_l, tolower_l - przekształca literę na wielką lub małą

trunc(3) - Polski

trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku zera

undocumented(3) - Polski

undocumented - nieudokumentowane funkcje biblioteczne

unlocked_stdio(3) - Polski

getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - nieblokujące funkcje standardowego wejścia/wyjścia

usleep(3) - Polski

usleep - zawiesza wykonanie na czas wyrażony w mikrosekundach

wcpcpy(3) - Polski

wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

wcpncpy(3) - Polski

wcpncpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i zwraca wskaźnik do jego końca

wcrtomb(3) - Polski

wcrtomb - konwertuje szerokie znaki na sekwencje wielobajtowe

wcscasecmp(3) - Polski

wcscasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na wielkość liter

wcscat(3) - Polski

wcscat - łączy ze sobą dwa łańcuchy szerokich znaków

wcschr(3) - Polski

wcschr - odszukuje szeroki znak w łańcuchu szerokich znaków

wcscpy(3) - Polski

wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

wcscspn(3) - Polski

wcscspn - szuka w łańcuchu szerokich znaków dowolnego znaku z zadanego zbioru

wcsdup(3) - Polski

wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

wcslen(3) - Polski

wcslen - określa długość łańcucha szerokich znaków

wcsncasecmp(3) - Polski

wcsncasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej długości, ignorując wielkość liter

wcsncat(3) - Polski

wcsncat - łączy dwa łańcuchy szerokich znaków

y0(3) - Polski

y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l, yn, ynf, ynl - funkcje Bessela drugiego rodzaju

__setfpucw(3) - Polski

__setfpucw - zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386 (przestarzałe)

ncurses(3ncurses) - Polski

ncurses - pakiet obsługi CRT i jego optymalizacji

expr(3tcl) - Polski

expr - Oblicz wyrażenie

Tcl(3tcl) - Polski

Tcl - Podsumowanie składni języka Tcl \L’|0u-1v’\l’75u+3n_’\L’0u+1v-0u’\l’|0u-1.5n_’ \L’|0u-1v’\L’0u+1v-0u’\l’|0u-1.5n_’

console_codes(4) - Polski

console_codes - Kody konsolowe Linuksa oraz sekwencje specjalne

console_ioctl(4) - Polski

console_ioctl - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych

fd(4) - Polski

fd - urządzenie stacji dyskietek

full(4) - Polski

full - urządzenie zawsze pełne

hd(4) - Polski

hd - urządzenia twardych dysków MFM/IDE

intro(4) - Polski

intro - wstęp do plików specjalnych

lp(4) - Polski

lp - urządzenia drukarek wierszowych

mem(4) - Polski

mem, kmem, port - pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe

mouse(4) - Polski

mouse - interfejs myszy szeregowej

null(4) - Polski

null, zero - czarna dziura

ram(4) - Polski

ram - urządzenie dysku pamięci

random(4) - Polski

random, urandom - urządzenia źródłowe liczb losowych jądra

sd(4) - Polski

sd - sterownik dysków twardych SCSI

st(4) - Polski

st - urządzenie taśmy SCSI

tty(4) - Polski

tty - bieżący terminal sterujący

ttyS(4) - Polski

ttyS - linie terminali szeregowych

vcs(4) - Polski

vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej

acct(5) - Polski

acct - plik ewidencji procesu

aliases(5) - Polski

aliases - plik z aliasami dla sendmaila

aliases.sendmail(5) - Polski

aliases - plik z aliasami dla sendmaila

at.allow(5) - Polski

at.allow, at.deny - określa, kto może przekazywać zadania do at lub batch

core(5) - Polski

core - plik zrzutu pamięci

crontab(5) - Polski

crontab - tabele do crona

dot-qmail(5) - Polski

dot-qmail - kontrola dostarczania wiadomości pocztowych

exports(5) - Polski

exports - systemy plików eksportowane w systemie NFS

filesystems(5) - Polski

filesystems - typy systemów plików Linuksa: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS, minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs,

fstab(5) - Polski

fstab - statyczna informacja o systemach plików

ftpusers(5) - Polski

ftpusers - lista użytkowników, którzy nie mogą się logować poprzez demona FTP

group(5) - Polski

group - plik grup użytkowników

hosts(5) - Polski

hosts - statyczna tablica nazw komputerów

initscript(5) - Polski

initscript - skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab

inittab(5) - Polski

inittab - format pliku inittab używanego przez proces init, kompatybilny z sysv

intro(5) - Polski

intro - wprowadzenie do formatów plików

issue(5) - Polski

issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem

issue.net(5) - Polski

issue.net - plik identyfikacyjny do sesji telnetowych

keymaps(5) - Polski

keymaps - opisy tablic klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys

lilo.conf(5) - Polski

lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo

locale(5) - Polski

locale - opis pliku definicji locale

locatedb(5) - Polski

locatedb - bazy nazw plików z kompresją początków

magic(5) - Polski

magic - plik liczb magicznych polecenia file

maildir(5) - Polski

maildir - katalog na przychodzące wiadomości pocztowe

mbox(5) - Polski

mbox - Format pliku zawierającego wiadomości pocztowe

motd(5) - Polski

motd - komunikat dnia

mtools(5) - Polski

mtools.conf - pliki konfiguracyjne mtools

nfs(5) - Polski

nfs - format nfs fstab i opcje

nologin(5) - Polski

nologin - uniemożliwia zalogowanie się do systemu użytkownikom innym niż root

pbm(5) - Polski

pbm - przenośny format bitmap

pgm(5) - Polski

pgm - przenośny format szarej bitmapy

pnm(5) - Polski

pnm - przenośny format dowolnej bitmapy

ppm(5) - Polski

ppm - przenośny format pixmap

proc(5) - Polski

proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

procmailex(5) - Polski

procmailex - przykłady plików rc procmaila

procmailrc(5) - Polski

procmailrc - plik rc procmaila

protocols(5) - Polski

protocols - plik definiujący protokoły

qmail-control(5) - Polski

qmail-control - pliki konfiguracyjne qmail

qmail-users(5) - Polski

qmail-users - przypisania adresów pocztowych do użytkowników

resolv.conf(5) - Polski

resolv.conf - plik konfiguracyjny obsługi nazw (resolver)

rpc(5) - Polski

rpc - baza numerów programów RPC

securetty(5) - Polski

securetty - plik zawierający listę terminali z których może się logować root

services(5) - Polski

services - lista usług sieci Internet

shells(5) - Polski

shells - ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

terminfo(5) - Polski

terminfo - baza właściwości terminala

tmpfs(5) - Polski

tmpfs - zmienne konfigurujące sposób montowania tmpfs w trakcie rozruchu

utmp(5) - Polski

utmp, wtmp - zapisy o logowaniu

uuencode(5) - Polski

uuencode - format zakodowanego pliku uuencode

virtual(5) - Polski

virtual - format tabeli virtual programu Postfix

config(5ssl) - Polski

config - biblioteka plików konfiguracyjnych OpenSSL CONF

intro(6) - Polski

intro - wprowadzenie do gier

trek(6) - Polski

trek - trekkerska gra

arp(7) - Polski

arp - moduł ARP jądra Linuksa

ascii(7) - Polski

ascii - Zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiętnej lub szesnastkowej

bash-builtins(7) - Polski

bash-builtins - wbudowane polecenia basha, patrz bash(1)

bootparam(7) - Polski

bootparam - wprowadzenie do parametrów rozruchowych jądra Linux

complex(7) - Polski

complex - podstawy arytmetyki liczb zespolonych

environ(7) - Polski

environ - środowisko użytkownika

groff_me(7) - Polski

groff_me - makra troff do formatowania dokumentów

hier(7) - Polski

hier - opis systemowej hierarchii plików

intro(7) - Polski

intro - wprowadzenie do sekcji przeglądu, konwencji i różnych

ip(7) - Polski

ip - Implementacja protokołu IPv4 dla systemu Linux

iso_8859-1(7) - Polski

iso_8859-1 - zestaw znaków ISO 8859-1 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-15(7) - Polski

iso_8859-15 - zestaw znaków ISO 8859-15 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-16(7) - Polski

iso_8859-16 - zestaw znaków ISO 8859-16 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-2(7) - Polski

iso_8859-2 - zestaw znaków ISO 8859-2 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-7(7) - Polski

iso_8859-7 - zestaw znaków ISO 8859-7 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-9(7) - Polski

iso_8859-9 - zestaw znaków ISO 8859-9 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

koi8-r(7) - Polski

koi8-r - rosyjski sieciowy zestaw znaków zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

LDP(7) - Polski

LDP - Wstęp do Projektu Dokumentacji Linuksa, z pomocą, przewodnikami i dokumentami

locale(7) - Polski

locale - opis obsługi wielu języków

mailaddr(7) - Polski

mailaddr - opis adresowania poczty

man(7) - Polski

man - makra do formatowania stron man

man-pages(7) - Polski

man-pages - konwencje pisania linuksowych stron podręcznika ekranowego

PAM(7) - Polski

PAM, pam - dołączalne moduły uwierzytelniania do Linuksa (ang. Pluggable Authentication Modules)

qmail(7) - Polski

qmail - przegląd dokumentacji qmail

samba(7) - Polski

samba - serwer plików Windows AD i SMB/CIFS do UNIX-a

signal(7) - Polski

signal - przegląd sygnałów

suffixes(7) - Polski

suffixes - lista rozszerzeń plików

svipc(7) - Polski

svipc - Mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V

term(7) - Polski

term - zasady nazywania typów terminali

udp(7) - Polski

udp - Protokół datagramów użytkownika dla IPv4

undocumented(7) - Polski

undocumented - Brak podręcznika dla programu, użytku lub funkcji

unicode(7) - Polski

unicode - zunifikowany zestaw znaków

units(7) - Polski

units - przedrostki dziesiętne i binarne

unix(7) - Polski

unix - gniazda lokalnej komunikacji międzyprocesowej

utf-8(7) - Polski

UTF-8 - zgodne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe

x25(7) - Polski

x25 - interfejs protokołu ITU-T X.25 / ISO-8208.

anacron(8) - Polski

anacron - okresowo wykonuje polecenia

atd(8) - Polski

atd - uruchamia zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

autolog(8) - Polski

autolog - wylogowuje nieaktywnych użytkowników

badblocks(8) - Polski

badblocks - poszukiwanie uszkodzonych bloków na urządzeniu

chat(8) - Polski

chat - zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem

chroot(8) - Polski

chroot - uruchamia polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym katalogiem głównym

convertquota(8) - Polski

convertquota - konwersja starego formatu plików kwot na nowy

cron(8) - Polski

cron - demon do wywoływania odłożonych poleceń (Vixie Cron)

ctrlaltdel(8) - Polski

ctrlaltdel - ustawia działanie kombinacji Ctrl-Alt-Del

debugfs(8) - Polski

debugfs - debugger systemu plików ext2/ext3/ext4

depmod(8) - Polski

depmod - tworzy modules.dep i pliki map.

dosfsck(8) - Polski

dosfsck - sprawdź i napraw systemy plików MS-DOS

dumpe2fs(8) - Polski

dumpe2fs - zrzuca dane o systemie plików ext2/ext3/ext4

e2freefrag(8) - Polski

e2freefrag - informuje o fragmentacji wolnego miejsca

e2fsck(8) - Polski

e2fsck - sprawdza linuksowy system plików ext2/ext3/ext4

e2label(8) - Polski

e2label - zmienia etykietę systemu plików ext2/ext3/ext4

e4defrag(8) - Polski

e4defrag - defragmentuje system plików ext4 w trybie online

edquota(8) - Polski

edquota - edycja kwot dla użytkowników

fdformat(8) - Polski

fdformat - niskopoziomowe formatowanie dyskietki

fdisk(8) - Polski

fdisk - obsługa dyskowej tablicy partycji

filefrag(8) - Polski

filefrag - informuje o fragmentacji pliku

fsck(8) - Polski

fsck - sprawdza i naprawia linuksowy system plików

fsck.fat(8) - Polski

fsck.fat - sprawdza i naprawia systemy plików MS-DOS

fsck.minix(8) - Polski

fsck.minix - sprawdza spójność systemu plików Minix

gpm(8) - Polski

gpm - narzędzie do kopiowania i wklejania oraz serwer myszy konsoli wirtualnych

halt(8) - Polski

halt, reboot, poweroff - zatrzymuje system

hdparm(8) - Polski

hdparm - pobiera/ustawia parametry dysku SATA/IDE

ifconfig(8) - Polski

ifconfig - konfiguruje interfejs sieciowy

inetd(8) - Polski

inetd - Internetowy "superserwer"

init(8) - Polski

init, telinit - sterowanie procesu inicjującego

innd(8) - Polski

innd, inndstart - InterNetNews daemon

insmod(8) - Polski

insmod - prosty program do dodawania modułów do jądra Linux

intro(8) - Polski

intro - wprowadzenie do poleceń administracyjnych i uprzywilejowanych

ipsec(8) - Polski

ipsec - wywołuje narzędzia IPSEC

ipsec_auto(8) - Polski

ipsec auto - sterowanie automatycznie kluczowanymi połączeniami IPSEC

iptables-restore(8) - Polski

iptables-restore — przywrócenie tabel IP ip6tables-restore — przywrócenie tabel IPv6

iptables-save(8) - Polski

iptables-save — zrzucenie reguł iptables na stdout ip6tables-save — zrzucenie reguł iptables na stdout

iptraf(8) - Polski

iptraf - interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

iwconfig(8) - Polski

iwconfig - konfiguruje bezprzewodowy interfejs sieciowy

kbdrate(8) - Polski

kbdrate - ustawia częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury

killall5(8) - Polski

killall5 - wysyła sygnał do wszystkich procesów

ld.so(8) - Polski

ld.so, ld-linux.so* - dynamiczny konsolidator/ładowacz

ldconfig(8) - Polski

ldconfig - konfiguruje powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania

lilo(8) - Polski

lilo - instaluje program rozruchowy LiLO

losetup(8) - Polski

losetup - konfiguracja i sterowanie urządzeniami pętli (loop)

lsblk(8) - Polski

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

lsmod(8) - Polski

lsmod - pokazuje stan modułów w jądrze Linux

lspci(8) - Polski

lspci - wypisuje wszystkie urządzenia PCI

lsusb(8) - Polski

lsusb - wypisuje urządzenia USB

MAKEDEV(8) - Polski

MAKEDEV - utwórz urządzenia

makemap(8) - Polski

makemap - tworzy bazy map dla sendmaila

mingetty(8) - Polski

mingetty - minimalne getty dla konsol

mkdosfs(8) - Polski

mkdosfs - pod kontrolą Linuksa twórz system plików FAT

mke2fs(8) - Polski

mke2fs - tworzy linuksowy system plików ext2/ext3/ext4

mkfs(8) - Polski

mkfs - buduje linuksowy system plików

mkfs.fat(8) - Polski

mkfs.fat - pod kontrolą Linuksa tworzy system plików MS-DOS

mkfs.minix(8) - Polski

mkfs - tworzy system plików Minix

mklost+found(8) - Polski

mklost+found - tworzy katalog lost+found na zamontowanym linuksowym systemie plików ext2

mkswap(8) - Polski

mkswap - konfiguruje linuksowy obszar wymiany

modinfo(8) - Polski

modinfo - wypisuje informacje o module jądra Linux

modprobe(8) - Polski

modprobe - dodaje i usuwa moduły z jądra Linux

mount(8) - Polski

mount - montuje system plików

mountd(8) - Polski

rpc.mountd - demon montowania NFS

netstat(8) - Polski

netstat - wyświetla połączenia sieciowe, tablice trasowania, statystyki interfejsu, połączenia maskaradowe i udziale w połączeniach multicast

nfsd(8) - Polski

rpc.nfsd - proces serwera NFS

pac(8) - Polski

pac - informacja rozliczeniowa drukarki/plotera

pidof(8) - Polski

pidof - znajduje identyfikator procesu działającego programu

ping(8) - Polski

ping, ping6 - wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hostów sieciowych

pppd(8) - Polski

pppd - Demon protokołu PPP

pppstats(8) - Polski

pppstats - drukuj statystyki PPP

pwauth(8) - Polski

pwauth - definiowane przez administratora uwierzytelnianie haseł

qmail-clean(8) - Polski

qmail-clean - czyści katalog kolejki

qmail-command(8) - Polski

qmail-command - podawany przez użytkownika program dostarczający pocztę

qmail-getpw(8) - Polski

qmail-getpw - podaje adresy użytkowników

qmail-inject(8) - Polski

qmail-inject - przetwarza i wysyła wiadomość pocztową

qmail-local(8) - Polski

qmail-local - dostarcza lub przekazuje wiadomość pocztową

qmail-lspawn(8) - Polski

qmail-lspawn - planuje lokalne dostarczanie poczty

qmail-newmrh(8) - Polski

qmail-newmrh - przygotowuje morercpthosts dla qmail-smtpd

qmail-newu(8) - Polski

qmail-newu - przygotowuje przypisania adresów dla qmail-lspawn

qmail-pop3d(8) - Polski

qmail-pop3d - rozprowadzaqqq pocztę poprzez POP

qmail-popup(8) - Polski

qmail-popup - odczytuje nazwę użytkownika POP i jego hasło

qmail-pw2u(8) - Polski

qmail-pw2u - buduje przypisania adresów na podstawie pliku passwd

qmail-qmqpc(8) - Polski

qmail-qmqpc - kolejkuje wiadomość pocztową poprzez QMQP

qmail-qmqpd(8) - Polski

qmail-qmqpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMQP

qmail-qmtpd(8) - Polski

qmail-qmtpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMTP

qmail-qread(8) - Polski

qmail-qread - wyświetla wychodzące wiadomości i ich odbiorców

qmail-qstat(8) - Polski

qmail-qstat - podsumowuje status kolejki pocztowej

qmail-queue(8) - Polski

qmail-queue - kolejkowanie wiadomości pocztowej w celu jej dostarczenia

qmail-remote(8) - Polski

qmail-remote - wysyła pocztę za pomocą SMTP

qmail-rspawn(8) - Polski

qmail-rspawn - odkłada pocztę do zdalnego dostarczenia

qmail-send(8) - Polski

qmail-send - dostarcza skolejkowane wiadomości pocztowe

quotacheck(8) - Polski

quotacheck - przeszukuje system plików w celu określenia wykorzystania dysku oraz tworzy, sprawdza i naprawia pliki kwot

quotaon(8) - Polski

quotaon, quotaoff - włącza i wyłącza mechanizm udziałów dyskowych systemu plików

repquota(8) - Polski

repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

resize2fs(8) - Polski

resize2fs - zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3/ext4

rmmod(8) - Polski

rmmod - prosty program do usuwania modułu z jądra Linux

route(8) - Polski

route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

run-parts(8) - Polski

run-parts - uruchamia skrypty lub programy w katalogu

runlevel(8) - Polski

runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

rvnamed(8) - Polski

rvnamed - demon rozwiązywania domen odwrotnych dla iptraf(8)

sendmail(8) - Polski

sendmail - agent transportu poczty elektronicznej

sendmail.sendmail(8) - Polski

sendmail - agent transportu poczty elektronicznej

setfont(8) - Polski

setfont - ładuje czcionkę konsolową ekranu dla EGA/VGA

setserial(8) - Polski

setserial - pobierz/ustaw informacje o porcie szeregowym

shutdown(8) - Polski

shutdown - wyłącza system

slattach(8) - Polski

slattach - dołącza interfejs sieciowy do linii szeregowej

sulogin(8) - Polski

sulogin - login w trybie jednoużytkownikowym

swaplabel(8) - Polski

swaplabel - wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID przestrzeni wymiany

swapon(8) - Polski

swapon, swapoff - włącza/wyłącza urządzenia oraz pliki stronicowania i wymiany

tc(8) - Polski

tc - pokaż / manipuluj ustawieniami sterowania przepływem

tcpd(8) - Polski

tcpd - usługa kontroli dostępu do usług internetowych

tune2fs(8) - Polski

tune2fs - modyfikacja konfigurowalnych parametrów systemów plików ext2/ext3/ext4

tunelp(8) - Polski

tunelp - ustawia różne parametry urządzenia lp

umount(8) - Polski

umount - odmontowuje systemy plików

update-rc.d(8) - Polski

update-rc.d - instaluje lub usuwa dowiązania do skryptów startowych w stylu System-V

uucico(8) - Polski

uucico - demon transferów plików UUCP

uuxqt(8) - Polski

uuxqt - demon wywołania UUCP

vlock-main(8) - Polski

vlock-main - blokowanie bieżącej konsoli wirtualnej

warnquota(8) - Polski

warnquota - wysyła mail do użytkowników z przekroczoną kwotą dysku

Latest updates

Fedora icon

Fedora rawhide development/Everything-os: Updated from 1:0.7-9.fc32 to 1:0.7-10.fc33

2020-03-12
  • add missing build dependency
Fedora icon

Fedora rawhide development/Server-os: Updated from 1:0.7-9.fc32 to 1:0.7-10.fc33

2020-03-12
  • add missing build dependency
Fedora icon

Fedora rawhide development/Server-os: Updated from 1:0.7-8.fc31 to 1:0.7-9.fc32

2020-02-08
Fedora icon

Fedora rawhide development/Everything-os: Updated from 1:0.7-8.fc31 to 1:0.7-9.fc32

2020-02-08
Fedora icon

Fedora 31 releases/Server-os: Version 1:0.7-8.fc31 introduced

2020-01-07
Fedora icon

Fedora 31 releases/Everything-os: Version 1:0.7-8.fc31 introduced

2020-01-07
CentOS icon

CentOS 7.7.1908 os: Version 1:0.3-4.el7 introduced

2020-01-07
  • Mass rebuild 2013-12-27
Fedora icon

Fedora rawhide development/Workstation-os: Updated from 1:0.7-7.fc30 to 1:0.7-8.fc31

2019-08-03
Fedora icon

Fedora rawhide development/Server-os: Updated from 1:0.7-7.fc30 to 1:0.7-8.fc31

2019-08-03
Fedora icon

Fedora rawhide development/Everything-os: Updated from 1:0.7-7.fc30 to 1:0.7-8.fc31

2019-08-03
Fedora icon

Fedora 30 releases/Everything-os: Version 1:0.7-7.fc30 introduced

2019-06-17
Fedora icon

Fedora 30 releases-test/Workstation-os: Version 1:0.7-7.fc30 introduced

2019-06-17
Fedora icon

Fedora 30 releases-test/Server-os: Version 1:0.7-7.fc30 introduced

2019-06-17
Fedora icon

Fedora 30 releases/Workstation-os: Version 1:0.7-7.fc30 introduced

2019-06-17
Fedora icon

Fedora 30 releases/Server-os: Version 1:0.7-7.fc30 introduced

2019-06-17
Fedora icon

Fedora rawhide development/Everything-os: Updated from 1:0.7-6.fc29 to 1:0.7-7.fc30

2019-02-12
Fedora icon

Fedora rawhide development/Server-os: Updated from 1:0.7-6.fc29 to 1:0.7-7.fc30

2019-02-12
Fedora icon

Fedora rawhide development/Workstation-os: Updated from 1:0.7-6.fc29 to 1:0.7-7.fc30

2019-02-12
Fedora icon

Fedora rawhide development/Everything-os: Version 1:0.7-6.fc29 reintroduced

2019-01-16
Fedora icon

Fedora rawhide development/Everything-os: Version 1:0.7-6.fc29 removed

2019-01-15

Related packages

man - A Program for Displaying man Pages
man-pages - Linux kernel and C library user-space interface documentation
pl - SWI-Prolog - Edinburgh compatible Prolog compiler
⇧ Top