Linux repositories inspector

manpages-hu - Hungarian manpages

This package contains the Linux manual pages translated into Hungarian. Following sections are included:
 • 1 = User programs (e.g. ls, ln)
 • 3 = Library calls (e.g. clock ).
 • 5 = File formats and protocols, syntaxes of several system

  files (e.g. fstab, /etc/passwd ).

 • 7 = Conventions and standards, macro packages, etc.
  (e.g. nroff, ascii).
 • 8 = System administration commands (e.g. mount, umount )
Original maintainer
20010119
Debian iconDebian 10.0
Debian iconDebian 9.0
Ubuntu iconUbuntu 17.10
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS
Ubuntu iconUbuntu 18.10
Ubuntu iconUbuntu 19.04
Ubuntu iconUbuntu 19.10
Ubuntu iconUbuntu 20.04
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS
DistributionVersionSincePackageInstalledPackager
Debian iconDebian 10.0 buster/maindeb20010119-62017-11-10569 kiB680 kiB
Debian iconDebian 9.0 stretch/maindeb20010119-62017-11-10569 kiB680 kiB
Ubuntu iconUbuntu 17.10 artful/universedeb20010119-62017-11-10569 kiB680 kiB
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS bionic/universedeb20010119-62017-11-10569 kiB680 kiB
Ubuntu iconUbuntu 18.10 cosmic/universedeb20010119-62019-01-14569 kiB680 kiB
Ubuntu iconUbuntu 19.04 disco/universedeb20010119-62019-01-14569 kiB680 kiB
Ubuntu iconUbuntu 19.10 eoan/universedeb20010119-62019-06-17569 kiB680 kiB
Ubuntu iconUbuntu 20.04 focal/universedeb20010119-62020-01-07569 kiB680 kiB
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS xenial/universedeb20010119-52017-11-10568 kiB1.14 MiB

Manual pages

access(1) - Magyar

access - eldönti egy fájlról, hogy elérhetõ-e

ae(1) - Magyar

ae - pici teljesképernyõs szövegszerkesztõ

apm(1) - Magyar

apm - lekérdezi a Fejlett Energiagazdálkodás BIOS funkciót (APM)

arch(1) - Magyar

arch - a gép architektúrájának kiírása

as(1) - Magyar

GNU as - a portolható GNU assembler.

at(1) - Magyar

at, batch, atq, atrm - sorba állít, vizsgál vagy töröl feladatokat, amiket késõbb kell(ene) elindítania

aumix(1) - Magyar

aumix - /dev/mixer vagy /dev/mixer1 állítása

basename(1) - Magyar

basename - levágja a könyvtárat és a végzõdést a fájlnevekrõl

bc(1) - Magyar

bc - Lebegõpontos kalkulátor nyelv

bzip2(1) - Magyar

bzip2, bunzip2 - ’block-sorting’ eljárással dolgozó tömörítõprogram, v0.9.0
bzcat - stdout-ra csomagolja ki az állományt
bzip2recover - sérült bzip2 adatait próbálja megmenteni

cal(1) - Magyar

cal - naptárat jelenít meg

cat(1) - Magyar

cat - fájlokat fûz össze és kiírja a szabványos kimenetre

chattr(1) - Magyar

lsattr - megváltoztatja a fájlok attribútumát az ext2 fájlrendszeren

chfn(1) - Magyar

chfn - finger információk módosítása

chgrp(1) - Magyar

chgrp - Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása

chmod(1) - Magyar

chmod - fájlok elérési jogainak megváltoztatása

chown(1) - Magyar

chown - fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása

chroot(1) - Magyar

chroot - parancs futtatása eltérõ gyökérkönyvtárral

chvt(1) - Magyar

chvt - az aktuális virtuális terminál megváltoztatása

cksum(1) - Magyar

cksum - kiírja a CRC ellenõrzõ összeget és a bájtok számát

clear(1) - Magyar

clear - a terminál képernyõtörlése

cmp(1) - Magyar

cmp - két fájl összehasonlítása

colrm(1) - Magyar

colrm - fájlból oszlopokat távolit el

comm(1) - Magyar

comm - sorról sorra összehasonlít két sorbarendezett fájlt

cp(1) - Magyar

cp - fájlok és könyvtárak másolása

cpio(1) - Magyar

cpio - fájlokat másol achívumokba és archívumokból

cut(1) - Magyar

cut - sorok kiválasztott részeit írja ki

date(1) - Magyar

date - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -idõt

dc(1) - Magyar

dc - tetszõleges pontosságú számológép

dd(1) - Magyar

dd - másolás közbeni fájlkonverzió

deallocvt(1) - Magyar

deallocvt - a használaton kívüli virtuális konzolok felszabadítása

df(1) - Magyar

df - szabad lemezterület összegzése

dialog(1) - Magyar

dialog - párbeszéddobozokat jelenít meg shell-scriptekben

dirname(1) - Magyar

dirname - levágja az elérési úton kívüli részt a fájlnévrõl

dnsquery(1) - Magyar

dnsquery - tartomány névkiszolgálókat kérdez le, a resolver (név feloldó) segítségével

du(1) - Magyar

du - összegzi a lemezfoglalást

dumpkeys(1) - Magyar

dumpkeys - kiírja a billentyûzet megfeleltetési táblázatát

echo(1) - Magyar

echo - kiír egy szövegsort

eject(1) - Magyar

eject - kiadja a cserélhetõ adathordozót

env(1) - Magyar

env - program futtatása megváltoztatott környezetben

expand(1) - Magyar

expand - tab karakterek szóköz karakterekké konvertálása

factor(1) - Magyar

factor - számok prímtényezõkre bontása és az eredmény kiírása

false(1) - Magyar

false - nem csinál semmit, sikertelenül

fdflush(1) - Magyar

fdflush - kényszeríti a hajlékonylemez-meghajtót a lemezcsere detektálására

file(1) - Magyar

file - fájl típusának meghatározása

find(1) - Magyar

find - fájlokat keres egy könyvtárstruktúrában

finger(1) - Magyar

finger - Felhasználói információk megjelenítése

free(1) - Magyar

free - Kiírja a rendszerben szabad és elhasznált memória mennyiségét

ftpcount(1) - Magyar

ftpcount - megmutatja a pillanatnyi ftp felhasználókat osztályonként

gawk(1) - Magyar

gawk - mintakeresõ és -feldolgozó nyelv

gdb(1) - Magyar

gdb - A GNU hibakeresõ

gpm(1) - Magyar

gpm - kivágás és beillesztés segédprogram és egér szerver virtuális konzolokra

grep(1) - Magyar

grep, egrep, fgrep - mintához illeszkedõ sorokat nyomtat

groups(1) - Magyar

groups - kiírja a jelenlegi csoportazonosító neveket

gzexe(1) - Magyar

gzexe - végrehajtható fájlok tömörítése

gzip(1) - Magyar

gzip, gunzip, zcat - fájlok tömörítése vagy kicsomagolása

head(1) - Magyar

head - fájlok elsõ részének kiírása

hexdump(1) - Magyar

hexdump - ascii, decimális, hexadecimális, oktális dump

host(1) - Magyar

host - lekérdezéseket kezdeményez a névkiszolgáló felé, tartományokról és zónákról

hostid(1) - Magyar

hostid - A rendszer host id-jének beállítása.

hwclock(1) - Magyar

hwclock - a hardveróra (Real Time Clock) lekérdezése és beállítása

id(1) - Magyar

id - kiírja a valóságos és effektív UID-eket és GID-eket

install(1) - Magyar

install - fájlok másolása és attribútumaik beállítása

joe(1) - Magyar

joe - Joe saját szövegszerkesztõje

kbd_mode(1) - Magyar

kbd_mode - billentyûzetmód lekérdezése vagy beállítása

kernelversion(1) - Magyar

kernelversion - a kernel fõ verziószáma

kill(1) - Magyar

kill - megállít egy processzt

killall(1) - Magyar

killall - név szerint öli meg a processzeket

last(1) - Magyar

last - a legutóbbi belépések listázása terminál vagy felhasználó alapján

ldd(1) - Magyar

ldd - kiírja a program által használt megosztott könyvtárakat

less(1) - Magyar

less - a ‘more’-hoz hasonló megjelenítõ

ln(1) - Magyar

ln - fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre

locate(1) - Magyar

locate - mintához illeszkedõ fájlokat nyomtat a fájlnév adatbázis(ok)ból

logger(1) - Magyar

logger - bejegyzéseket tesz a rendszerlog-ba

logname(1) - Magyar

logname - kiírja a felhasználó bejelentkezési nevét

ls(1) - Magyar

ls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása

lsattr(1) - Magyar

lsattr - megmutatja a fájlok attribútumát az ext2 fájlrendszeren

md5sum(1) - Magyar

md5sum - kiszámítja és ellenõrzi az MD5 üzenet kivonatot

mesg(1) - Magyar

mesg - megjeleníti (vagy nem jeleníti meg) a más felhasználóktól érkezõ üzeneteket.

mkdir(1) - Magyar

mkdir - könyvtár létrehozása

mkfifo(1) - Magyar

mkfifo - FIFO-k létrehozása (elnevezett csövek (pipe-ok))

mknod(1) - Magyar

mknod - blokk- vagy karakter-specifikus fájlok készítése

more(1) - Magyar

more - szûrõprogram fájlok tartalmának kiírásához

mv(1) - Magyar

mv - fájlokat nevez át

newer(1) - Magyar

newer - összehasonlítja a fájlok utolsó módosításának idejét

nl(1) - Magyar

nl - Beszámozza a paraméterként megadott fájl sorait

od(1) - Magyar

od - fájlok ömlesztése (dump) oktális és más formában

paste(1) - Magyar

paste - fájlok sorait összefûzi

pathchk(1) - Magyar

pathchk - a fájlnév portolhatóságának ellenõrzése

pico(1) - Magyar

pico - egyszerû szövegszerkesztõ a Pine Composer stílusában

pine(1) - Magyar

pine - Program e-mail es internetes hírek kezelésére

pr(1) - Magyar

pr - Szövegfájlokat konvertál nyomtatáshoz

printenv(1) - Magyar

printenv - információt ír ki a környezetrõl vagy annak egy részérõl

printf(1) - Magyar

printf - formátumozott adatkiírás

procmail(1) - Magyar

procmail - automatikus levélfeldolgozó/kezelõ program

ps(1) - Magyar

ps - a processzek állapotát adja meg

pstree(1) - Magyar

pstree - a processek fa struktúráját ábrázolja

pwd(1) - Magyar

pwd - kiírja az aktuális (munka-) könyvtárat

readlink(1) - Magyar

readlink - szimbolikus link tartalmának kiírása

rm(1) - Magyar

rm - állományok eltávolítása

rmdir(1) - Magyar

rmdir - törli az üres könyvtárakat

rsh(1) - Magyar

rsh - távoli shell

rup(1) - Magyar

rup - távoli állapot kijelzõ

ruptime(1) - Magyar

ruptime - kijelzi a lokális hálózaton lévõ gépek állapotát

rusers(1) - Magyar

rusers - megmutatja ki van bejelentkezve a lokális hálózat gépeire

rwall(1) - Magyar

rwall - üzenetet küld a bejelentkezett felhasználóknak egy távoli gépre

rwho(1) - Magyar

rwho - ki van bejelenkezve a lokális gépekre

sdiff(1) - Magyar

sdiff - két állomány összehasonlítása és tartalmuk interaktív egyesítése

sed(1) - Magyar

sed - folyamszerkesztõ (stream editor)

seq(1) - Magyar

seq - számok sorozatát írja ki

setleds(1) - Magyar

setleds - a billentyûzet speciális gombjainak és ledjeinek beállítása

setmetamode(1) - Magyar

setmetamode - meghatározza a billenyûzet meta billentyû kezelését

setterm(1) - Magyar

setterm - terminál tulajdonságok beállítása

sleep(1) - Magyar

sleep - várakozás meghatározott ideig

slist(1) - Magyar

slist - az elérhetõ NetWare szerverek listája

sort(1) - Magyar

sort - szövegfile sorainak rendezése

split(1) - Magyar

split - darabokra hasítja a fájlokat

strings(1) - Magyar

strings - megtalálja a nyomtatható karakterláncokat a fájlokban

stty(1) - Magyar

stty - a terminál vonal beállításait változtatja meg, illetve írja ki

sum(1) - Magyar

sum - ellenõrzõ összeg számítása és a lefoglalt block-ok megszámolása a megadott állomány(ok)ra

sync(1) - Magyar

sync - Memóriabufferek szinkronizálása a lemezzel

tac(1) - Magyar

tac - fájlok összefûzése és nyomtatása fordítva

tail(1) - Magyar

tail - kiírja a meghatározott fájl utolsó részét

talk(1) - Magyar

talk - beszélgetés egy másik felhasználóval

tar(1) - Magyar

tar - A tar archiváló segédprogram GNU változata

tee(1) - Magyar

tee - olvasás a szabványos bemenetrõl, írás a szabványos kimenetre és fájlokba

telnet(1) - Magyar

telnet - felhasználói felület a TELNET protokollhoz

test(1) - Magyar

test - fájltípust ellenõriz és értékeket hasonlít össze

tload(1) - Magyar

tload - a rendszer átlagos terhelésének grafikus ábrázolása

touch(1) - Magyar

touch - fájl idõbélyegének megváltoztatása

tput(1) - Magyar

tput - inicializál (beállít) egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-t adatbázist

tr(1) - Magyar

tr - karakterek lecserélése, tömörítése és/vagy törlése

true(1) - Magyar

true - nem csinál semmit, sikeresen

tsort(1) - Magyar

tsort - topológikus rendezést hajt végre

tty(1) - Magyar

tty - kiírja a szabványos bemenethez kapcsolódó terminál nevét

tzselect(1) - Magyar

tzselect - kiválaszt egy idõzónát

uname(1) - Magyar

uname - rendszerinformációkat ír ki

unarj(1) - Magyar

unarj - kicsomagoló az ARJ archiváló segédprogramhoz

unexpand(1) - Magyar

unexpand - szóköz karakterek tab karakterekké konvertálása

uniq(1) - Magyar

uniq - egy rendezett fájlból kiszedi a duplikált sorokat

uptime(1) - Magyar

uptime - Kiírja mennyi ideje fut a rendszer.

users(1) - Magyar

users - az aktuális hoszton bennlevõ felhasználók neveit írja ki

vlock(1) - Magyar

vlock - Konzol záró program

w(1) - Magyar

w - Megmutatja, hogy ki van belépve és mit csinál.

wall(1) - Magyar

wall - Üzenetküldés valamennyi felhasználó termináljára.

watch(1) - Magyar

watch - program figyelése frissítéssel

wc(1) - Magyar

wc - fájlokban található bájtok, szavak és sorok számát írja ki

wget(1) - Magyar

wget - egy program állományok letöltésére a World Wide Web-rõl

whereis(1) - Magyar

whereis - meghatározza a parancshoz tartozó bináris, forrás és man-lap fájlok helyét.

which(1) - Magyar

which - megmutatja a parancsok teljes elérési útját

who(1) - Magyar

who - megmutatja, ki van bejelentkezve

whoami(1) - Magyar

whoami - az aktuális felhasználói azonosítót írja ki

whois(1) - Magyar

whois - Internet user név könyvtár szolgáltatás

write(1) - Magyar

write - üzenet küldése másik felhasználónak

xargs(1) - Magyar

xargs - beolvas és végrehajt egy parancssort a szabványos bemenetrõl

yes(1) - Magyar

yes - karakterlánc ismételt kiírása megszakításig

zdiff(1) - Magyar

zcmp, zdiff - tömörített fájlok összehasonlítása

zforce(1) - Magyar

zforce - a ’.gz’ kiterjesztés erõltetése minden gzip fájlon

zgrep(1) - Magyar

zgrep - keres a valószínûleg tömörített fájlokban egy reguláris kifejezést (regular expression)

zip(1) - Magyar

zip, zipnote, zipsplit - (archívum) fájlok csomagolása és tömörítése

znew(1) - Magyar

znew - újratömöríti a .Z fájlokat .gz fájlokká

create_module(2) - Magyar

create_module - betölthetõ modul területet hoz létre

delete_module(2) - Magyar

delete_module - egy betölthetõ modul területet töröl

get_kernel_syms(2) - Magyar

get_kernel_syms - exportált kernel és modul szimbólumokat ad vissza

init_module(2) - Magyar

init_module - inicializál egy betölthetõ modul területet.

query_module(2) - Magyar

query_module - különbözõ modulokra vonatkozó paramétereket kérdez a kerneltõl.

clock(3) - Magyar

clock - A felhasznált processzoridõ megállapítása

fstab(5) - Magyar

fstab - statikus információ a fájlrendszerekrõl

group(5) - Magyar

group - felhasználói csoportokat leíró fájl

inittab(5) - Magyar

inittab - a sysv-compatibilis init process által használt inittab fájl formátum.

lilo.conf(5) - Magyar

lilo.conf - a lilo konfigurációs fájlja

modules.conf(5) - Magyar

modules.conf - konfigurációs fájl a kernelmodulok betöltéséhez

motd(5) - Magyar

motd - a nap üzenete

nologin(5) - Magyar

nologin - a root felhasználón kívül letiltja az összes belépést

procmailex(5) - Magyar

procmailex - procmail konfigurációs állomány példák

procmailsc(5) - Magyar

procmailsc - a procmail súlyozott pontozási módszere

securetty(5) - Magyar

securetty - fájl, amely tartalmazza azoknak a tty-knek a listáját, ahonnan a root beléphet

shells(5) - Magyar

shells - az érvényes login burkok útvonalai

syslog.conf(5) - Magyar

syslog.conf - syslogd (8) konfigurációs fájl

ascii(7) - Magyar

ascii - az ASCII karakterkészlet oktális, decimális és hexadecimális kódolásban

iso_8859-1(7) - Magyar

iso_8859-1 - az ISO 8859-1 karakterkészlet oktális, decimális és hexadecimális kódolásban

iso_8859-15(7) - Magyar

iso_8859-15 - az ISO 8859-15 karakterkészlet oktális, decimális és hexadecimális kódolásban

iso_8859-2(7) - Magyar

iso_8859-2 - az ISO 8859-2 karakterkészlet oktális, decimális és hexadecimális kódolásban

iso_8859-7(7) - Magyar

iso_8859-7 - az ISO 8859-7 karakterkészlet oktális, decimális és hexadecimális kódolásban

locale(7) - Magyar

locale - a többnyelvûség támogatásának leírása

man(7) - Magyar

man - manual oldalak formázásához használatos makrók

utf-8(7) - Magyar

UTF-8 - ASCII kompatíbilis több bájtos Unicode kódolás

atrun(8) - Magyar

atrun - késöbbi futtatásra várakozási sorba helyezett feladatokat futtatja.

chroot(8) - Magyar

chroot - megváltoztatja a gyökérkönyvtárat és végrehajt benne egy programot

ctrlaltdel(8) - Magyar

ctrlaltdel - beállítja a Ctrl-Alt-Del billentyûkombináció funkcióját

depmod(8) - Magyar

depmod - betölthetõ kernel modulok függõségeit kezeli

dumpe2fs(8) - Magyar

dumpe2fs - kiírja a fájlrendszer tulajdonságait

e2fsck(8) - Magyar

e2fsck - Linux ext2 fájlrendszer ellenõrzése

edquota(8) - Magyar

edquota - felhasználói kvóta módositása

fdformat(8) - Magyar

fdformat - Floppy lemezt alacsony szinten formáz

ftpd(8) - Magyar

ftpd - DARPA Internet File Transfer Protocol szerver

genksyms(8) - Magyar

genksyms - szimbólum verzió információt generál

httpd(8) - Magyar

httpd - Apache hipertextátviteli protokoll (hypertext transfer protokoll) szerver

ifconfig(8) - Magyar

ifconfig - egy hálózati interfész konfigurálása

init(8) - Magyar

init, telinit - processz vezérlés inicializálása

insmod(8) - Magyar

insmod - betölthetõ kernel modult tölt be

kallsyms(8) - Magyar

kallsyms - minden kernel szimbólumot kiír hibakereséshez

kbdrate(8) - Magyar

kbdrate - beállítja a billentyûzet ismétlési sebességét és késleltetési idejét

ksyms(8) - Magyar

ksyms - az exportált kernel szimbólumokat jeleníti meg

ld.so(8) - Magyar

ld.so/ld-linux.so - dinamikus linker és betöltõ

ldconfig(8) - Magyar

ldconfig - megadja a futás alatti kötéseket

lsmod(8) - Magyar

lsmod - a betöltött modulokat listázza

mkfs(8) - Magyar

mkfs - egy Linux fájlrendszer kiépítése

mkswap(8) - Magyar

mkswap - Linux swap terület létrehozása

modinfo(8) - Magyar

modinfo - egy kernel modulról jelenít meg információt

modprobe(8) - Magyar

modprobe - betölthetõ modulok magas szintû kezelése

mount(8) - Magyar

mount - fájlrendszert csatlakoztat (mount-ol)

ping(8) - Magyar

ping - a hálózat gépeinek ICMP ECHO_REQUEST csomagok küldése

rmmod(8) - Magyar

rmmod - betölthetõ modulokat távolít el

route(8) - Magyar

route - az IP routing tábla kiírása/megváltoztatása

shutdown(8) - Magyar

shutdown - kilépés a rendszerbõl

ssh(8) - Magyar

ssh - biztonságos shell kliens (távoli gépre való belépésre szolgáló program)

sync(8) - Magyar

sync - Memóriabufferek szinkronizálása a lemezzel

tune2fs(8) - Magyar

tune2fs - ext2 fájlrendszer jellemzõinek beállítása

umount(8) - Magyar

umount - fájlrendszerek lecsatolása (unmount-olása)

zdump(8) - Magyar

zdump - idõzóna kiírása

Latest updates

Ubuntu icon

Ubuntu 20.04 focal/universe: Version 20010119-6 introduced

2020-01-07
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-10-10
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-10-10
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-25
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-25
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-06
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-06
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-06
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-06
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-06
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 20010119-6 reintroduced

2019-09-05
 • Overhaul packaging (closes: #817575).
 • Convert d/copyright to UTF-8 .
 • Use 3.0 (quilt) source format.
 • Update Standards-Version to 3.9.8 and debhelper level to 9 .

Related packages

manpages - Manual pages about using a GNU/Linux system
⇧ Top